Experians databeskyttelses- og cookiepolitik for tjenester til overvågning af det mørke net, overvågning af sociale medier og gendannelse af identitet, der leveres uden for USA

Ikrafttrædelsesdato: 1. december 2020

Denne databeskyttelses- og cookiepolitik er også tilgængelig på: Dansk (dansk), hollandsk (nederlandse), britisk engelsek (english UK), europæisk fransk (européen français), finsk (suomen), fransk canadisk (français canadian), tysk (deutsch), italiensk (italiano), norsk (norsk), polsk (polska), portugisisk (brasiliansk), spansk – Spanien (español – españa), svensk (svenska) eller tyrkisk (türk).

Denne databeskyttelses- og cookiepolitik gælder for alle “personoplysninger” (i nogle lande benævnt “persondata”), der indsamles fra abonnenter (enkeltperson – og virksomhed) i forbindelse med vores tjenester til overvågning af det mørke net, overvågning af sociale medier og gendannelse af identitet (“tjenester”) og din adgang til vores webportal. Den beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler, bruger, deler og beskytter eller på anden måde behandler om dig, årsagerne til denne behandling og retsgrundlaget for den i forbindelse med levering af tjenesterne og dine valg vedrørende brug, indsigt, berigtigelse og andre rettigheder med hensyn til dine personoplysninger.

Individuelle abonnenter

Vi mener enkeltpersoner, der enten ansøger direkte til os om vores tjenester eller om tjenester tilbudt af en af vores kunder, som har arrangeret, at abonnenten kan bruge nogle eller alle vores tjenester (“kunde”). Dette kan omfatte børn, hvis personoplysninger tilvejebringes for os af abonnenter (eller af vores kunde) i forbindelse med vores tjeneste til overvågning af det mørke net (“familieabonnement”).

Virksomhedsabonnent

Vi mener medarbejdere, partnere og direktører (“personale“) hos virksomheder uden for USA, hvor virksomheden er en abonnent, der ansøger om at bruge vores tjenester.

samlet benævnt “dig” og “din” med henblik på denne databeskyttelses- og cookiepolitik.  

Ikke alle vores tjenester er tilgængelige for alle abonnenter.  Du bør læse denne databeskyttelses- og cookiepolitik omhyggeligt for at forstå, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med de tjenester, du bruger.  

Hvis du abonnerer på Global Identity Works

Bemærk, at ved accept af brugsvilkårene for vores webportal, har du indgået en kontrakt med et af vores tilknyttede selskaber: ConsumerInfo.com, Inc., (et selskab i Californien og et Experian-selskab), eller Experian Limited, (et selskab i Storbritannien og et Experian-selskab).

Selvom det pågældende selskab handler på vegne af os, udføres behandlingen af ​​dine personoplysninger af os som beskrevet i denne politik

Hvis du er et barn eller en forælder/værge til et barn i et familieabonnement

Se venligst den version af denne fortroligheds- og cookiepolitik, som vi har udviklet til børn i Experians fortroligheds- og cookiepolitikversion for børn nedenfor.

Hvem er Experian, og hvordan kan du kontakte os?

Når vi henviser til Experian i denne databeskyttelses- og cookiepolitik, mener vi CSidentity Corporation, Inc, et Experian-selskab og også kendt som Experian Partner Solutions, med hjemsted på 1501 South Mopac Expressway, Suite 200, Austin, TX 78746, USA (herefter benævnt “Experian”, “vi”, “os” og “vores” med henblik på denne politik)

Experian er en del af en koncern, hvis moderselskab er børsnoteret på London Stock Exchange (EXPN) som Experian plc.  Experian-koncernen har sit hovedkvarter i Dublin, Irland og sine operative hovedkvarterer i Costa Mesa, Californien og Nottingham, Storbritannien.  Du kan få mere at vide om Experian-koncernen på vores websted på www.experianplc.com.

Som din dataansvarlige respekterer Experian vores abonnenters privatliv og tillid.  Betegnelsen “Dataansvarlig” anvendes i den Europæiske Unions (“EU”) databeskyttelseslovgivning, hvilket betyder, at vi er ansvarlige for at afgøre, hvordan og hvorfor dine personoplysninger behandles. Databeskyttelseslove i mange andre regioner har en lignende ansvarsrolle, og derfor bruger vi denne betegnelse “Dataansvarlig” i denne databeskyttelses- og cookiepolitik, således at den omfatter den tilsvarende betegnelse/det tilsvarende koncept i andre gældende databeskyttelseslove.

Ved at bruge tjenesterne anerkender og accepterer du, at du har læst og forstået praksisserne vedrørende personoplysninger, der er beskrevet i denne databeskyttelses- og cookiepolitik. Hvis du ikke accepterer, skal du ikke bruge tjenesterne.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

For at kunne levere tjenesterne beder vi dig om at tilvejebringe visse personoplysninger, ud fra hvilke du kan identificeres.  De ønskede personoplysninger varierer afhængigt af hvilken af vores tjenester, du bruger, som angivet nedenfor. Under begrænsede omstændigheder kan dette omfatte særlige kategorier eller følsomme personoplysninger.  Vi kan også indsamle eller oprette personoplysninger om dig under udførelse af vores tjenester, drift af vores webportal, drift af vores virksomhed og overholdelse af juridiske forpligtelser. Beskrivelserne af vores behandling af personoplysninger nedenfor, som er relevante for dig, er dem, der vedrører de tjenester, du bruger.

Adgang til vores webportal

Vores webportal er den gateway, via hvilken du kan få adgang til vores andre tjenester, i det omfang du er berettiget til at bruge de pågældende andre tjenester.  Hvis du er berettiget til at få adgang til webportalen, har du modtaget en aktiveringskode af vores relevante tredjepartskunde, som har sørget for, at du kan bruge vores tjenester, eller den pågældende kunde har tilvejebragt alternative tilmeldingswebsider for at etablere berettigelsen til at modtage de relevante tjenester, som vi leverer.  I denne indledende opsætningsproces skal du oprette en konto-login, indstille en adgangskode og tilvejebringe dit navn og din e-mailadresse – som alle udgør personoplysninger om dig (“kontoopsætningsoplysninger”).  Vi indsamler disse kontoopsætningsoplysninger direkte fra dig eller, hvis relevant, fra vores kunde.  Vi bruger disse kontoopsætningsoplysninger til at gøre det muligt for dig at få adgang til webportalen ved efterfølgende besøg.

Tjeneste til overvågning af det mørke net

Denne tjeneste er tilgængelig for alle abonnenter på vores tjenester.  For at levere denne tjeneste til dig indsamler vi kompromitterede personoplysninger fra en række forskellige internetkilder, hvorpå kompromitterede oplysninger deles (f.eks. fora og/eller sociale mediegrupper til deling af kompromitterede oplysninger) og opbevarer dem i vores database (“databasen”).

De personoplysninger, som du (eller de) kan tilvejebringe for os (via vores webportal), således at vi kan søge efter matches i vores database, kan omfatte nogle eller alle af følgende:

 • dit navn,
 • din fødselsdato,
 • dine kontaktoplysninger, herunder postadresse, telefonnummer og e-mailadresse,
 • dine loginoplysninger og adgangskode (som kan indeholde personoplysninger),
 • dit kredit-/betalingskortnummer,
 • dine bankkonto-/IBAN-oplysninger,
 • dit nationale sygesikringsnummer/medicinske ID-nummer;
 • din nationale identifikator (ID) eller CPR-nummer (hvis relevant) eller andre alfanumeriske identifikatorer, som kan være gældende i din retskreds (f.eks. skatte-ID, rejse-ID eller sundheds-ID-numre eller tilsvarende i din retskreds),
 • dit kørekortnummer, og/eller
 • dit pasnummer.

Hvis du har tilvejebragt ovenstående personoplysninger for os, og vi finder matches i vores database, sender vi dig en meddelelse herom (via e-mail) for at underrette dig om det.

Hvis du er bosiddende i EU/Storbritannien (“Storbritannien”), bedes du også læse afsnittet vedrørende særlige kategorier af personoplysninger, der behandles af os i forbindelse med denne tjeneste.

Tjeneste til overvågning af sociale medier

Ikke alle abonnenter er berettiget til at modtage denne tjeneste.  Hvis du er berettiget og ønsker at bruge denne tjeneste, skal du tilvejebringe dine relevante loginoplysninger for din sociale mediekonto for os (loginoplysninger og adgangskode via en widget).  Bemærk, at denne tjeneste som standard vil være indstillet til “slået fra”, indtil du indtaster de oplysninger, der henvises til ovenfor, og vælger “slået til”.  Når den er aktiveret, tilgår vi din(e) relevante sociale mediekonto/konti for at overvåge indholdet af dine relevante sociale medieprofiler og underrette dig (via e-mail) om databeskyttelses- og/eller omdømmemæssige risici for dig, baseret på indholdet af din profil og/eller indlæg, der er skrevet af dig på din profilvæg (herunder anbefalede foranstaltninger til at håndtere de pågældende risici, f.eks. fjernelse af visse vægopslag eller fjernelse af oplysninger fra din profil). 

Databeskyttelsesrisici omfatter at gøre dine personoplysninger tilgængelige, som kan bruges af andre personer til at udgive sig for at være dig.  Omdømmemæssige risici identificeres ved at søge efter matches i det skriftlige indhold (ikke fotografier) i vægopslag i forhold til vores ordbog, som kan vise dig en omdømmemæssig risiko.  Indholdet af din profil og, under visse omstændigheder, vægopslag på din profil, kan udgøre dine personoplysninger (for eksempel, dit navn, dine kontaktoplysninger, interesser, meninger og overbevisninger).  Vi indsamler disse personoplysninger indirekte fra dig, når vi overvåger din sociale medieprofil/dine vægopslag for at identificere databeskyttelses- og/eller omdømmemæssige risici som beskrevet ovenfor. Overvågningen, der foretages af os for at levere denne tjeneste til dig vil fortsætte, indtil du “slår den fra”, hvilket du kan gøre til enhver tid. Du har mulighed for at slå overvågning “til” og “fra” individuelt for hvert af dine sociale netværk.

Hvis du er bosiddende i EU/Storbritannien, bedes du også læse afsnittet vedrørende særlige kategorier af personoplysninger, der behandles af os i forbindelse med denne tjeneste.

Tjeneste til gendannelse af identitet

Ikke alle abonnenter er berettigede til at modtage denne tjeneste.  For abonnenter, som er berettigede til at modtage denne tjeneste, i kombination med vores andre tjenester beskrevet ovenfor, kan vi levere denne tjeneste til gendannelse af identitet til dig.  Afhængigt af dit berettigelsesniveau for denne tjeneste, kan tjenesten til gendannelse af identitet: (i) være begrænset til at give dig rådgivning, der er tilgængelig via webportalen, i forhold til de foranstaltninger, som du kan træffe for at beskytte din identitet og håndtere eventuelle identificerede risici, eller (ii) derudover omfatte at give dig (efter din anmodning herom, og hvis din tjenesteberettigelse eller dit abonnement dækker dette element af denne tjeneste) assistance via en hjælpelinje, hvor vores identitetsgendannelsesrådgivere kan: (a) rådgive dig i forhold til foranstaltninger, som du bør træffe,

eller (b) efter din anmodning herom (og hvis din tjenesteberettigelse eller dit abonnement dækker dette element af tjenesten), træffe foranstaltninger på dine vegne til at kommunikere med andre parter om at gendanne integriteten af din identitet.  Når du drøfter gendannelse med en af vores identitetsgendannelsesrådgivere (via vores hjælpelinje), kan vi indsamle yderligere personoplysninger fra dig, som du tilvejebringer for os, for at levere denne tjeneste til dig (for eksempel, hvilke(n) relevant(e) tjenesteudbyder(e), du bruger, og hvordan du kontakter dem for at træffe foranstaltninger til at gendanne din identitet).

Særlige kategorier af personoplysninger

Vi kan indsamle særlige kategorier af personoplysninger via tjenesterne til overvågning af det mørke net eller overvågning af sociale medier. “Særlige kategorier af personoplysninger” i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning betyder personoplysninger, som afslører din race eller etniske oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, eller fagforeningsmedlemskab, og behandlingen af genetiske data, biometriske data med henblik på entydigt at identificere dig, oplysninger om dit helbred eller oplysninger vedrørende dit sexliv eller seksuelle orientering, eller er på anden måde en kategori af oplysninger, for hvilken udtrykkeligt samtykke kræves for at vi kan behandle disse oplysninger i henhold til gældende lokal lovgivning.

Datanøjagtighed

Medmindre du er et barn eller et personalemedlem hos en virksomhedsabonnent, er du ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, som du tilvejebringer (herunder i forhold til dit barn eller personalemedlem, hvis relevant), og du accepterer, at eventuelle uoverensstemmelser eller uregelmæssigheder i de oplysninger, som du tilvejebringer, kan medføre, at din (eller deres) identitet ikke valideres, hvilket kan forhindre adgang til alle eller nogle af vores tjenester.  Derudover kan tilvejebringelse af unøjagtige oplysninger betyde, at du ikke vil modtage fordelen ved tjenesten – for eksempel, hvis du ønsker at bruge tjenesten til overvågning af det mørke net, og du tilvejebringer et forkert pasnummer for os til matchning i forhold til databasen, vil vi ikke kunne kontrollere det korrekte pasnummer i forhold til databasen eller underrette dig om eventuelle matches. 

Hvordan bruger vi dine oplysninger?

Vi bruger dine personoplysninger til at levere de tjenester, som du er berettiget til og har anmodet om.

Adgang til vores webportal

Til at gøre det muligt for dig at oprette en login til webportalen for at få adgang til vores andre tjenester.

Tjeneste til overvågning af det mørke net

Til at søge i vores database for at finde ud af, om nogen af dine personoplysninger er blevet kompromitteret, og sende dig (eller din forælder/værge eller arbejdsgiver, som relevant) meddelelser om dette, hvis der findes matches.

Tjeneste til overvågning af sociale medier

Til at søge i din udpegede sociale medieprofil og/eller dine vægopslag for at identificere databeskyttelses- og/eller omdømmemæssige risici og sende dig meddelelser om risici, som vi identificerer.

Tjeneste til gendannelse af identitet

Til at give dig rådgivning om, hvordan du håndterer identitetsrisici, og hvis det er en del af dit abonnement, træffe foranstaltninger på dine vegne og efter din anmodning herom. 

Til at administrere din konto

Vi indsamler, opbevarer og behandler også dine personoplysninger til følgende formål i forbindelse med din brug af tjenesterne

 • til at bekræfte, at du er berettiget til at modtage tjenesterne,
 • til at yde kundesupport til dig efter behov,
 • til at føre en optegnelse over meddelelser, der er sendt i forbindelse med tjenesten til overvågning af det mørke net og tjenesten til overvågning af sociale medier, og
 • til overholdelse af juridiske, forskriftsmæssige og andre forvaltningsforpligtelser, og

Generelle formål

Vi kan også behandle dine personoplysninger til følgende formål:

 • til at administrere vores forhold til dig (eller din forælder/værge eller arbejdsgiver, hvis relevant) og (hvis nødvendigt) til at håndhæve vores vilkår og betingelser, og til andre interne forretningsmæssige formål (hvis lovligt at gøre det i henhold til databeskyttelseslove)
 • til at forsvare et retskrav mod os,
 • til at udvikle vores produkter og tjenester, for eksempel, til at finjustere ordbogen, som vi bruger til at identificere omdømmemæssige risici, når vi leverer tjenesten til overvågning af sociale medier til dig, ved at identificere nøgleord, der er mere tilbøjelige til at være forbundet med sådanne risici og tilføje dem til ordbogen,
 • til statistisk analyse (relateret til udviklingen af vores produkter og tjenester),
 • til overholdelse af juridiske, forskriftsmæssige og andre forvaltningsforpligtelser, og
 • til administrative og eventuelle lignende formål, eller hvis vi har en juridisk ret eller pligt til at bruge eller videregive dine personoplysninger (herunder til bekæmpelse af kriminalitet og forebyggelse af svig og lignende formål).

Markedsundersøgelser

Vi kan konvertere dine personoplysninger til statistiske eller aggregerede oplysninger på en sådan måde, at du ikke kan identificeres ud fra de pågældende oplysninger.  Vi bruger derefter disse aggregerede oplysninger til at udføre markedsundersøgelser og -analyser, herunder til udarbejdelse af statistiske undersøgelser og rapporter.  Vi kan dele disse statistiske eller aggregerede oplysninger på flere måder, herunder af de samme årsager af hvilke vi kan dele personoplysninger. Du bedes læse det relevante afsnit om denne deling i denne databeskyttelses- og cookiepolitik.

Hvad er retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger?

Behandlingen af ​​dine personoplysninger udføres på grundlag af en række forskellige lovlige betingelser.

Nødvendigt i henhold til vores legitime interesser

Behandlingen af personoplysninger til følgende formål:

 • tilvejebringe adgang til vores webportal
 • levere tjenesten til overvågning af det mørke net – til at udføre søgninger,
 • bekræfte, at du (eller din forælder/værge eller arbejdsgiver, hvis relevant) er berettiget til at modtage tjenesterne
 • føre en optegnelse over meddelelser og de oplysninger, som du (eller din forælder/værge eller arbejdsgiver, hvis relevant) har tilvejebragt for os, til gavn for dig (eller dem), (for eksempel, hvis du eller de har brug for yderligere tjenester eller support fra os), og også til overholdelse af juridiske, forskriftsmæssige og andre forvaltningsforpligtelser,
 • behandle dine personoplysninger til de generelle formål forklaret under den pågældende overskrift i afsnittet “Hvordan bruger vi dine oplysninger?” ovenfor,
 • udføre markedsundersøgelser, og
 • videregivelser til tredjeparter, såsom i tilfælde af en fusion (medmindre videregivelsen er for at overholde vores juridiske forpligtelser, i hvilket tilfælde retsgrundlaget for behandling er juridiske forpligtelser; eller dit samtykke til videregivelsen er nødvendig i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, i hvilket tilfælde retsgrundlaget for behandling er samtykke)

udføres på retsgrundlaget, at det er nødvendigt i henhold til vores legitime interesser og ikke berører dine rettigheder, frihedsrettigheder eller personlige legitime interesser. De legitime interesser, hvortil dette er nødvendigt omfatter levering (samt forbedring og udvikling) af tjenester til fordel for vores abonnenter og kunder, som har erhvervet vores tjenester på deres vegne, udførelse af opgaver således at vi og vores virksomheder kan fungere, samt beskyttelse af vores virksomhed mod juridiske og andre risici.

Nødvendigt til overholdelse af en kontrakt

Behandlingen af personoplysninger med henblik på at levere tjenesten til overvågning af det mørke net og tjenesten til overvågning af sociale medier er nødvendig for at vi kan opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig og levere tjenesterne.

Nødvendigt for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser

Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at føre en fortegnelse over meddelelser, beskytte os mod retskrav eller overholde juridiske, forskriftsmæssige formål, eller hvor vi har en legitim ret eller pligt til at bruge eller videregive dine oplysninger (herunder til forebyggelse af kriminalitet og svig og lignende formål), er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser.

Samtykke

I nogle retskredse, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, skal behandlingen af ​​dine personoplysninger (herunder særlige kategorier af personoplysninger) til nogle eller alle formålene (der er beskrevet i “Hvilke oplysninger indsamler vi og hvorfor?” og “Hvordan bruger vi dine oplysninger?”) udføres på grundlag af dit samtykke (uanset om du giver dette på dine egne eller et barns vegne). Derfor beder vi dig om at give dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, når du tilmelder dig for at modtage de relevante tjenester fra os.  Hvis lokale databeskyttelseslove kræver samtykke, udføres vores behandling af dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke.  Men, hvis samtykke ikke er påkrævet, behandler vi dine personoplysninger, fordi det enten er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser, er nødvendigt for at gøre det muligt for os at opfylde kontrakten, eller er nødvendigt for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser.

Hvis du (eller dit barn, som relevant) er bosiddende i EU/Storbritannien, er vores retsgrundlag for behandling af følgende personoplysninger baseret på dit udtrykkelige samtykke, (givet af dig på dine egne vegne og/eller som forælder eller værge på vegne af dit barn, som relevant).

I det omfang du tilvejebringer særlige kategorier af personoplysninger for os via tjenesten til overvågning af det mørke net, eller de er indeholdt i en kompromitteret optegnelse sammen med disse personoplysninger, kan vi bruge dem til at:

 • foretage søgninger for at fastslå, hvorvidt nogen af de personoplysninger, der blev tilvejebragt for matchning ser ud til at være blevet kompromitteret, ved at kontrollere om der er et match med personoplysninger, som vi allerede har i vores database (eller som vi efterfølgende indsamler), som vi indsamler fra forskellige kilder på internettet, og sende dig meddelelser herom, hvis der findes matches
 • yde kundesupport til dig efter behov,
 • opbevare personoplysningerme med henblik på forespørgsler
 • føre en optegnelse over meddelelser og de oplysninger, som du har tilvejebragt for os, til fordel for dig (for eksempel, hvis du har brug for yderligere tjenester eller support fra os), og også til overholdelse af forvaltningsforpligtelser (hvis de ikke kræves til overholdelse af juridiske eller forskriftsmæssige forpligtelser),
 • proces til statistiske analyseformål (herunder konvertering til statistisk eller aggregeret form),
 • videregive personoplysningerne til tredjeparter (bortset fra vores tjenesteudbydere, som behandler oplysninger på vores vegne), medmindre videregivelsen er påkrævet for at overholde vores juridiske forpligtelser, og
 • administrere vores forhold til dig.

Overvågning af det mørke net – børn

Dit barns personoplysninger (herunder særlige kategorier af personoplysninger, der tilhører dit barn – eller eventuel anden kategori af oplysninger, hvor udtrykkeligt samtykke kræves for at vi kan behandle disse oplysninger i henhold til gældende lokal lovgivning), som du (som forælder/værge) tilvejebringer for os via webportalen (eller er indeholdt i en kompromitteret optegnelse sammen med disse personoplysninger), og som vi bruger til at:

 • foretage søgninger for at fastslå, hvorvidt nogen af de personoplysninger, der blev tilvejebragt for matchning ser ud til at være blevet kompromitteret, ved at kontrollere, om der er et match med personoplysninger, som vi allerede har i vores database (eller som vi efterfølgende indsamler), som vi indsamler fra forskellige kilder på internettet, og sende dig meddelelser herom, hvis der findes matches
 • yde kundesupport til dig (som forælder/værge) efter behov,
 • opbevare personoplysningerne med henblik på forespørgsler
 • føre en optegnelse over meddelelser og de oplysninger, som du (som forælder/værge) har tilvejebragt for os, til fordel for dig (eller dit barn) (for eksempel, hvis du eller de har brug for yderligere tjenester eller support fra os), og også til overholdelse af forvaltningsforpligtelser (hvis de ikke kræves til overholdelse af juridiske eller forskriftsmæssige forpligtelser),
 • proces til statistiske analyseformål (herunder konvertering til statistisk eller aggregeret form)
 • videregive personoplysningerne til tredjeparter (bortset fra vores tjenesteudbydere, som behandler personoplysningerne på vores vegne) (medmindre videregivelsen er påkrævet for at overholde vores juridiske forpligtelser), og
 • (kun i det omfang, at personoplysningerne udgør særlige kategorier af personoplysninger – eller eventuel anden kategori af oplysninger, hvor udtrykkeligt samtykke kræves for at vi kan behandle disse oplysninger i henhold til gældende lokal lovgivning) til at administrere vores konto med dig (som forælder/værge).

Denne tjeneste leveres ikke i forbindelse med børn.

Eventuelle særlige kategorier af personoplysninger (eller eventuel anden kategori af oplysninger, hvor udtrykkeligt samtykke kræves for at vi kan behandle disse oplysninger i henhold til gældende lokal lovgivning), der er medtaget på din sociale medieprofil eller vægopslag, som overvåges af os for at levere denne tjeneste, og som vi bruger til at:

 • levere de anmodede tjenester til at søge efter din relevante sociale medieprofil og/eller dine vægopslag for at identificere databeskyttelses- og/eller omdømmemæssige risici og sende dig meddelelser om identificerede risici,
 • yde kundesupport til dig efter behov,
 • opbevare personoplysningerne med henblik på forespørgsler,
 • føre en optegnelse over meddelelser og de oplysninger, som du har tilvejebragt for os, til fordel for dig (for eksempel, hvis du har brug for yderligere tjenester eller support fra os), og også til overholdelse af forvaltningsforpligtelser (hvis de ikke kræves til overholdelse af juridiske eller forskriftsmæssige forpligtelser),
 • udvikle denne tjeneste (for eksempel, til at finjustere ordbogen, som vi bruger til at identificere omdømmemæssige risici, når vi leverer denne tjeneste til dig, ved at identificere nøgleord, der er mere tilbøjelige til at være forbundet med sådanne risici og tilføje dem til ordbogen for at levere en bedre tjeneste til abonnenter,
 • proces til statistiske analyseformål (herunder konvertering til statistisk eller aggregeret form),
 • videregive personoplysningerne til tredjeparter (bortset fra vores tjenesteudbydere, som behandler personoplysningerne på vores vegne) (medmindre videregivelsen er påkrævet for at overholde vores juridiske forpligtelser), og
 • administrere vores forhold til dig.       

Bemærk, at hvis vi anmoder om dit samtykke som vores retsgrundlag for behandling, er du berettiget til at afvise at give dit samtykke eller til at trække det tilbage til enhver tid.  Tilbagetrækning af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af vores behandling baseret på dit samtykke, der fandt sted før det blev trukket tilbage.  Men hvis dit samtykke er nødvendigt for at vi kan behandle dine personoplysninger, og du ikke giver dit samtykke (eller trækker det tilbage), vil vi ikke være i stand til at behandle de pågældende oplysninger eller levere tjenesterne til dig.

Virksomhedsabonnenter

Hvis du er et personalemedlem hos en virksomhedsabonnent, er vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, at behandlingen er nødvendig til vores legitime interesser eller for at overholde juridiske forpligtelser

Videregiver eller deler vi dine personoplysninger?

Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter på de måder, der er beskrevet i denne databeskyttelses- og cookiepolitik, eller hvis ellers tilladt ved lov.

Leverandører

Vi deler dine personoplysninger med tredjeparter, som udfører tjenester på vores vegne, for eksempel, IT-virksomheder, som leverer datalagring, udbydere af kontaktcentre (hvis du er berettiget til hjælpelinje-elementet i vores tjeneste til gendannelse af identitet) eller andre kommunikationsudbydere (som for eksempel kan sende dig e-mailmeddelelser, hvis du bruger tjenesten til overvågning af det mørke net), så vi kan levere tjenesterne til dig og forebygge og påvise svig. Disse tredjeparter har kun tilladelse til at bruge dine personoplysninger som nødvendigt for at levere sådanne tjenester til os.

Offentlige organer, retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder

I visse situationer kan vi videregive personoplysninger som svar på lovlige anmodninger fra statslige myndigheder og tilsynsmyndigheder, samt andre offentlige myndigheder, herunder for at opfylde forskriftsmæssige, nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav (for eksempel, i forbindelse med kriminalefterforskninger). Dette kan skyldes, at vi er forpligtede ved lov til at overholde vores juridiske forpligtelser, eller hvis videregivelsen er nødvendig i henhold til vores eller en tredjeparts legitime interesse.

Lovlige videregivelser

Vi kan også videregive dine personoplysninger (herunder, som påkrævet ved lov), for eksempel, for at overholde en stævning eller lignende retsproces, når vi i god tro mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte din eller andres sikkerhed, for at undersøge svig, eller for at svare på en statslig anmodning.

Tredjeparter

Hertil kommer, at i tilfælde af en fusion, opkøb eller eventuel anden form for salg af nogle eller alle vores aktiver til en tredjepart, kan vi også videregive dine personoplysninger til de pågældende tredjeparter eller deres faglige rådgivere. I tilfælde af en sådan transaktion vil de personoplysninger, som vi besidder, være blandt de aktiver, som overføres til køberen.

Når du lukker din konto hos os, kan vi fortsætte med at behandle dine personoplysninger i det omfang tilladt ved gældende lov, til de formål, der er beskrevet ovenfor (videregivelse i forhold til leverandører, offentlige organer, lovlige videregivelser og tredjeparter). 

Experian videregiver ikke dine personoplysninger i en form, ud fra hvilken du kan identificeres, til eventuelle tilknyttede selskaber inden for Experian-koncernen (herunder sit moderselskab), medmindre andet er angivet andetsteds i denne politik. 

Personoplysninger, der behandles af os på vegne af vores kunder

I andre tilfælde behandler vi dine personoplysninger (f.eks. kontoopsætningsoplysninger) på vegne af en kunde, som er ansvarlig for at afgøre, hvordan og hvorfor vi behandler dem, og i så fald deler vi sådanne personoplysninger med den pågældende kunde.

Sender vi personoplysninger til udlandet?

Behandlingen af dine personoplysninger udføres primært på servere beliggende i Irland og USA.  Dog kan noget af behandlingen af dine personoplysninger (herunder af nogle af vores tredjepartstjenesteudbydere) udføres på servere, der er beliggende i en anden retskreds, såsom behandling af de identitetsgendannelsesrådgivere, der er beliggende i Holland.  Vi træffer passende foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger, uanset hvor de opbevares. Disse omfatter indgåelse af kontrakter med tredjeparter. Hvis dine personoplysninger overføres til et land uden for Storbritannien eller EØS, vil vi også sørge for, at EU-Kommissionens godkendte standardkontraktbestemmelser eller andre tilstrækkelige rammeaftaler (såsom Privacy Shield-rammeaftalen i USA) er implementeret for at beskytte dine oplysninger. 

Hvis vi modtager personoplysninger fra en kunde (eller et tilknyttet Experian-selskab), som er underlagt databeskyttelseslove i EU/Storbritannien som dataansvarlig

Dette afsnit gælder kun, hvis:

 • vores kunde (eller et tilknyttet Experian-selskab) tilvejebringer en portal eller et websted for dig, hvor du får adgang til vores tjenester, og tilvejebringer dine kontoopsætningsoplysninger for os
 • vores kunde (eller et tilknyttet Experian-selskab) er underlagt databeskyttelseslove i EU og/eller Storbritannien, og 
 • vi modtager kontoopsætningsoplysninger fra kunden (eller et tilknyttet Experian-selskab) og behandler dem i USA for at levere vores tjenester. 

Under de beskrevne omstændigheder bliver dine personlige oplysninger overført af klienten (eller Experians associerede selskab) til os i USA, og vi (Experian) vil beskytte dine personlige oplysninger i overensstemmelse med principperne for beskyttelse af fortrolighed, som er beskrevet nedenfor.

Det amerikanske handelsministerium og Europa-Kommissionen har indgået en aftale om et sæt databeskyttelsesprincipper og ofte stillede spørgsmål (“Principperne for beskyttelse af fortrolighed“), så amerikanske virksomheder er i stand til at opfylde kravet i EU-lovgivningen om at yde tilstrækkelig beskyttelse til personoplysninger, der overføres fra EU til USA.

Experian deltager i og har certificeret overholdelsen af EU’s og USA’s principper for beskyttelse af fortrolighed.  Experian er forpligtet til at anvende de gældende principper i henhold til Principperne for beskyttelse af fortrolighed på alle personlige oplysninger, der modtages fra EU-medlemslande i forbindelse med leveringen af tjenester til beskyttelse mod identitetstyveri og forebyggelse af svindel (samt fra Storbritannien i løbet af Storbritanniens overgangsperiode efter deres udtrædelse af EU og eventuelle tilsvarende erstatningsrammer for så vidt angår Storbritannien efter udløbet af en sådan overgangsperiode).  Hvis du vil vide mere om principperne for beskyttelse af fortrolighed og vores certificering under navnet CSIdentity Corporation, Inc, kan du besøge det amerikanske handelsministeriums Privacy Shield-liste.

Experian er ansvarlig for at overholde principperne for beskyttelse af fortrolighed i forbindelse med behandling af personoplysninger, som virksomheden modtager fra EU-kunder (og britiske kunder) i forbindelse med de ovenfor beskrevne tjeneste. Det samme gælder, hvis Experian efterfølgende overfører personoplysningerne til en tredjepart, der handler som agent på virksomhedens vegne. Experian overholder principperne for beskyttelse af fortrolighed for alle personoplysninger, der videreoverføres fra EU (og Storbritannien), herunder bestemmelserne om ansvar for videreoverførsel.

Experian er underlagt USA’s lovgivningsmæssige håndhævelsesbeføjelser angående personoplysninger, som modtages eller overføres i henhold til principperne for beskyttelse af fortrolighed. Federal Trade Commission.  Bemærk også, at Experian i nogle situationer kan blive anmodet om at videregive dine personoplysninger som svar på legitime anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav.

Hvis du har et uløst privatlivs- eller dataanvendelsesproblem, som vi ikke har behandlet tilfredsstillende, beder vi dig kontakte vores amerikanske tredjeparts tvistbilæggelsesudbyder (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under visse betingelser, der beskrives i detaljer på Privacy Shield-websitet, kan du påberåbe dig bindende voldgift, som er en privat form for alternativ tvistbilæggelse, når andre tvistbilæggelsesprocedurer er blevet udtømt.

Efter anmodning vil Experian oplyse dig om, hvorvidt vi opbevarer eller, på vegne af en tredjepart, behandler nogen af dine personoplysninger.  For at anmode om disse oplysninger, beder vi dig kontakte os på eu.data.privacy@experian.com.

I forhold til, hvordan du kan udøve dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger, der behandles af os, beder vi dig læse afsnittet nedenfor med overskriften “Dine rettigheder – herunder adgang og sletning”.

Hvordan bruger vi aggregerede oplysninger?

Vi kan konvertere dine personoplysninger til en statistisk eller aggregeret form, så du ikke kan identificeres ud fra oplysningerne alene.  Sådanne statistiske eller aggregerede oplysninger kan bruges til statistisk analyse og administration, herunder analyse af tendenser, udførelse af forsikringsarbejde, tilpasning af tjenester, risikovurdering og analyse af omkostninger og gebyrer i forbindelse med vores tjenester.

Hvis tilladt ved lov, kan vi også dele statistiske eller aggregerede oplysninger med tredjeparter såsom kunder, potentielle kunder og/eller partnere, vores tjenesteudbydere og andre tredjeparter.  Bemærk, at statistiske eller aggregerede oplysninger kan videregives til andre medlemmer af Experian-koncernen – selvom modtageren af de pågældende oplysninger ikke vil kunne identificere dig ud fra de pågældende oplysninger alene.  Eksempler omfatter rapporter om forretningoplysninger baseret på aggregerede forbrugeroplysninger på tværs af regioner.

Hvordan holder vi dine personoplysninger sikre?

Vi træffer passende foranstaltninger til at beskytte de personoplysninger, som vi behandler om dig (f.eks. kryptering af personoplysninger, hvis relevant).

Når du indsender personoplysninger til os gennem vores webportal eller kommunikerer med os på anden måde, bør du være opmærksom på, at dine personoplysninger overføres via internettet, og at ingen overførselsmetode over internettet er 100 % sikker.  Selvom vi træffer rimelige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personoplysninger, når vi modtager dem, skal du også sørge for, at du træffer nødvendige foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger.

Markedsføring

Vores sortiment af identitetsbeskyttende produkter og tjenester er under konstant udvikling for at matche det stadigt mere sofistikerede marked, hvorpå vi opererer.  Vi sender dig ikke markedsføringsmeddelelser i forbindelse med nogen af vores andre produkter eller tjenester (eller dem tilhørende eventuelle velrenommerede tredjeparter) uden dit forudgående samtykke, og hvis du giver dit samtykke til at modtage disse meddelelser, kan du til enhver tid ændre mening ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i denne databeskyttelsespolitik.  I de begrænsede tilfælde, hvor vi sender vi dig salgsfremmende meddelelser om tjenester, som du modtager eller har modtaget fra os, kan du fravælge modtagelse af dem ved at følge anvisningerne i hver meddelelse, ved at kontakte os.

Bemærk, at markedsføringsmeddelelser ikke er de samme som informationsmeddelelser eller tjenestemeddelelser, og at samtykker normalt ikke kræves for, at vi kan kommunikere med dig om de tjenester, du har anmodet om, ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har angivet til dette formål.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde de specifikke formål, der er beskrevet i denne databeskyttelses- og cookiepolitik, og for at give os mulighed for at overholde vores juridiske krav, herunder, uden begrænsning, eventuelle skattemæssige og kommercielle forpligtelser, samt besvare eventuelle retskrav.  Vi opbevarer visse personoplysninger i forbindelse med tjenesten til overvågning af det mørke net i 25 år fra datoen for første indsamling, så vi kan levere denne tjeneste mere effektivt. 

De kriterier, vi bruger til at fastslå dataopbevaringsperioder, omfatter følgende:

Opbevaring i tilfælde af forespørgsler

Vi kan opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode, efter du har forhørt dig om tjenester, i tilfælde af opfølgende forespørgsler fra dig (eller din forælder/værge eller arbejdsgiver, hvis relevant).  Eksempler på personoplysninger, der hører under denne kategori, er oplysninger fra produktmeddelelser, dokumenter, der modtages til bekræftelse af ID, transaktionshistorik for kontoopsætningsoplysninger, korrespondance, opkaldsnoter og personoplysninger, der indsendes med henblik på overvågning.

Opbevaring i tilfælde af krav

Vi kan opbevare dine personoplysninger i den periode, hvor du (eller din forælder/værge eller arbejdsgiver, hvis relevant) i henhold til loven kan indgive krav mod os, hvis og i det omfang dette er relevant.  Eksempler på sådanne personoplysninger er transaktionsrelaterede oplysninger og kontoopsætningsoplysninger.

Opbevaring i overensstemmelse med juridiske og forskriftsmæssige krav

Hvis vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger for at overholde juridiske og/eller forskriftsmæssige krav, opbevarer vi dem i den tidsperiode, som vi er pålagt for at overholde sådanne juridiske eller forskriftsmæssige krav (medmindre vi allerede opbevarer dem i en længere periode i overensstemmelse med de andre årsager, der er angivet i dette afsnit). Eksempler på sådanne personoplysninger er transaktionsrelaterede oplysninger (herunder kreditkortoplysninger til bekræftelse af ID) og kontoopsætningsoplysninger.

Opbevaring af hensyn til legitime interesser, som tilladt ved gældende lov

Vi fortsætter med at opbevare personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere vores tjenester til dig (eller din forælder/værge eller arbejdsgiver, hvis relevant), og opbevaringen af sådanne personoplysninger er nødvendig med henblik på at forfølge vores legitime interesser.  Et eksempel på denne type af personoplysninger er oplysninger, der indsamles i forbindelse med tjenesten til overvågning af det mørke net.  Disse opbevares i 25 år fra datoen for første indsamling.  Vi opbevarer disse oplysninger i 25 år, fordi det er nødvendigt for at sikre, at tjenesten til overvågning af det mørke net er egnet til formålet. Dette skyldes, at tjenesten til overvågning af det mørke net observerer og analyserer historiske optegnelser for at opdage, hvorvidt sådanne optegnelser er blevet kompromitteret.  Kompromitterede oplysninger fra mange år siden kan have aktuelle konsekvenser for vedvarende dataoptegnelser.

Vi gennemgår og fjerner de personoplysninger, som vi opbevarer årligt, for at sikre, at vi kun beholder de oplysninger, der er nødvendige for at levere vores tjeneste og hjælpe vores abonnenter. Du bør dog være opmærksom på, at selvom der vil blive gjort rimelige bestræbelser, vil det ikke altid være muligt at fjerne eller slette alle dine personoplysninger fra vores databaser på grund af sikkerhedskopier og af andre tekniske årsager.  Hvis dette er tilfældet, træffer vi foranstaltninger til at sikre, at dine personoplysninger undertrykkes for at gøre dem ubrugelige.

Hvordan bruger vi cookies?  

Vi, og de tredjeparter, vi ansætter til at udføre analysetjenester:

 • indsamler automatisk visse oplysninger, når du tilgår vores websted (herunder webportalen) via cookies, logfiler, web-beacons og andre sporingsteknologier (“sporingsteknologier”),
 • Vi bruger disse sporingsteknologier til at administrere og forbedre vores tjenester og indholdet i dem, herunder til at spore brugerbevægelser i tjenesterne, til at indsamle brugsoplysninger og statistikker om, hvordan tjenesterne bruges, til at give brugere mulighed for at logge ind eller tilmelde sig vores tjenester, til at gemme brugerpræferencer og til at tilpasse indhold,
 • Vi bruger ikke cookies til markedsførings- eller annonceringsformål, og
 • Vi bruger både sessions-ID-cookies og vedvarende cookies.

Vi kan kombinere de oplysninger, som vi automatisk har indsamlet fra dig, med andre oplysninger, som vi indsamler om dig. Vi gør dette for at forbedre de tjenester, vi tilbyder dig, til funktionalitet og analyse, og til udvikling af nye produkter og tjenester.

De typer af cookies, vi bruger, og hvorfor

Vi bruger sessionsbaserede cookies til at gemme sprog og andre landespecifikke præferencer, såsom kontaktoplysninger til support. Vi kan også anvende cookies med henblik på at spore interne målinger af webstedsbrug.

En sessions-ID-cookie udløber, når du lukker din browser. En vedvarende cookie forbliver på din harddisk i en længere periode.  Vedvarende cookies giver os også mulighed for at spore og målrette vores brugeres interesser med henblik på at forbedre oplevelsen på vores websted.

Kan jeg fjerne cookies?

Du kan fjerne vedvarende cookies ved at følge anvisningerne i din internetbrowsers “hjælpefil”. Du kan vælge at acceptere eller afvise cookies. De fleste internetbrowsere accepterer cookies automatisk, men du kan som regel ændre dine browserindstillinger til at afvise cookies. Dette kan dog forhindre dig i at få fuldt udbytte af tjenesterne.

Nedenstående er nogle eksempler på oplysninger, som vi kan indsamle:   Experian-webstedssider, som du serE-mails, som du åbner eller videresenderLinks, som du klikker påFormularer, som du udfylder   I forbindelse med brugen af tjenesterne, f.eks. under tilmeldingsprocessen eller når der logges ind på webportalen, kan oplysninger om din computer, såsom enheds-id og andre ledsagende tekniske oplysninger, tilgås, opbevares og anvendes af os eller vores tjenesteudbyder udelukkende med henblik på at analysere tendenser, spore brugeres bevægelser på tjenesterne og indsamle demografiske oplysninger om brugerbasen som helhed. Hvis du tilgår tjenesterne via en mobilenhed, kan vi også indsamle oplysninger om din enhed, såsom enheds-id eller anden identifikator, som tilladt af producenten.   Medmindre du er en Global IdentityWorks-abonnent (i så fald er de eneste anvendte cookies tekniske i stedet for analytiske og udelukkende med henblik på at sikre, at vores tjenester fungerer korrekt), har Experian og vores kunder adgang til rapporter udarbejdet af disse tjenesteudbydere, der indeholder aggregerede tendenser og statistikker om brug på vores ejendomsretligt beskyttede platforme.  Dog er hverken Experian eller eventuel anden tredjepart i stand til at knytte nogen af de aggregerede analysedata til dine personoplysninger. Disse oplysninger vil aldrig blive tilvejebragt for eller solgt til eventuelle tredjeparter til annoncerings- eller markedsføringsformål. Brugen af cookies af vores partnere og de tredjeparter, som vi hyrer til at udføre analysetjenester, er ikke omfattet af denne databeskyttelses- og cookiepolitik.   Som det gør sig gældende for de fleste websteder, indsamler vi automatisk visse oplysninger og opbevarer dem i logfiler.  Disse oplysninger kan omfatte internetprotokoladresser (IP), browsertype, internettjenesteudbyder (ISP), henvisnings-/afslutningssider, operativsystem, dato-/tidsstempel og/eller klikstrømsdata.  Vi knytter ikke disse automatisk indsamlede oplysninger til andre oplysninger, som vi indsamler om dig.   Tredjeparter, som vi samarbejder med om at levere visse funktioner på vores websted, bruger også HTML5 til at indsamle og opbevare oplysninger.  Forskellige browsere kan tilbyde deres egne administrationsværktøjer til fjernelse af HTML5.    

Links til andre websteder

Vores webportal og tjenester kan indeholde links til andre websteder af interesse.  Når du klikker på disse links for at forlade vores websted, skal du dog være opmærksom på, at vi ikke har nogen kontrol over det pågældende websted og ikke er ansvarlige for beskyttelsen og fortroligheden af personoplysninger, som du tilvejebringer, mens du besøger sådanne websteder. Du skal udvise forsigtighed og læse den databeskyttelseserklæring, der gælder for eventuelt andet websted, du besøger, da denne ikke vil gælde.

Sociale mediewidgets

Vores webportal og tjenester omfatter sociale mediefunktioner, såsom Facebook- og Twitter-knapper eller interaktive miniprogrammer/widgets. Disse funktioner kan indsamle din IP-adresse, hvilken side du besøger på vores websted, og kan indstille en cookie, så funktionerne kan fungere korrekt. Sociale mediefunktioner er enten hostet af en tredjepart eller hostet direkte på vores webportal. Dine interaktioner med disse funktioner styres af databeskyttelsespolitikken fra den virksomhed, der leverer den.

Dine rettigheder – herunder indsigt og berigtigelse

Det er vigtigt, at du forstår dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer.  Disse rettigheder omfatter, blandt andre, der er beskrevet nedenfor, retten til at indhente bekræftelse på, hvorvidt dine personoplysninger behandles af os som dataansvarlig og retten til at anmode om indsigt i dine personoplysninger.  For at vi kan efterkomme en sådan anmodning, kan vi kræve, at du beviser din identitet over for os, og de relevante krav kan variere fra land til land.

Ud over retten til indsigt (ovenfor) og med forbehold for gældende lov, har du også ret til at:

 • blive informeret om vores behandling af dine personoplysninger (som forklaret i denne databeskyttelses- og cookiepolitik):   
 • anmode om, at dine personoplysninger opdateres eller ændres, hvis personoplysninger er forkerte,
 • anmode om sletningen, anonymiseringen eller blokeringen af dine personoplysninger, hvis de behandles ulovligt, herunder hvis personoplysninger opbevares i en periode, der er unødvendig til de formål, hvortil de blev indsamlet eller efterfølgende behandlet,
 • anmode om, at dine personoplysninger overføres til en tredjepart i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format,
 • tilbagetrække dit samtykke til eventuel behandling, som du tidligere har givet samtykke til (med forbehold for kontraktmæssige begrænsninger, hvis disse er relevante i henhold til gældende lov),
 • gøre indsigelse (eller modsætte dig, eller anmode om at annullere), helt eller delvist (som relevant i henhold til gældende lov), af legitime årsager, mod behandlingen af dine personoplysninger, og mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål eller til kommunikationsundersøgelser, og
 • kræve kompensation for overtrædelse af gældende love under visse omstændigheder (hvis den pågældende rettighed er tilgængelig for dig i henhold til gældende love).

For at udøve enhver af dine rettigheder (som angivet ovenfor), herunder for at anmode om sletning af dine oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af en af metoderne anført nedenfor i afsnittet, “Sådan kontakter du os for at udøve dine rettigheder”.  Bemærk, at disse rettigheder ikke altid finder anvendelse, og at tidsrammerne for overholdelse kan variere afhængigt af, hvilke databeskyttelseslove, der gælder for vores behandling af dine personoplysninger.  Hvis du fremsætter en anmodning til os, vil vi bekræfte, hvorvidt den pågældende rettighed finder anvendelse for de personoplysninger, som vi besidder om dig, og, hvis det er tilfældet, hvilke tidsrammer, der gælder for vores svar i henhold til gældende lov. 

Hvis dine personligt identificerbare oplysninger (eller dem tilhørende dit barn eller et personalemedlem i din virksomhed) ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, kan du også berigtige, opdatere, ændre eller deaktivere dem ved at foretage ændringen på vores abonnentprofilside i webportalen (i det omfang du er en abonnent), eller ved at kontakte os via en af de metoder, der er anført nedenfor.

Derudover, og hvis du mener, at vi ikke har opfyldt vores forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovene, har du ret til at indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Hvis vi behandler dine personoplysninger (f.eks. kontoopsætningsoplysninger) på vegne af en kunde (og det er kunden som dataansvarlig, som er ansvarlig for at fastslå, hvordan og hvorfor vi behandler dem), skal du for at udøve dine rettigheder i forbindelse med enhver af ​​dine personoplysninger, der behandles af os på vegne af den relevante kunde, sende din anmodning til kunden, som giver dig adgang til vores tjenester.

Sådan kontakter du os for at udøve dine rettigheder

Beboere i EU/Storbritannien (Lande, der reguleres af den generelle forordning om databeskyttelse)

Hvis du er bosiddende i et EU-land (eller Storbritannien) og ønsker at udøve enhver af dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål, kommentarer og/eller klager vedrørende denne databeskyttelses- og cookiepolitik eller hvordan vi indsamler, overfører og behandler oplysninger, bedes du kontakte os via:

E-MAIL: EU.Data.Privacy@experian.com

POST: Experian, 1501 S. Mopac Exp, Suite 200, Austin, TX 78746

Beboere uden for EU

Hvis du er bosiddende i et land uden for EU og ønsker at udøve enhver af dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål, kommentarer og/eller klager vedrørende denne databeskyttelses- og cookiepolitik eller hvordan vi indsamler, overfører og behandler oplysninger, bedes du kontakte os via e-mail eller pr. post:

E-mail: global.data.privacy@experian.com

POST: Experian, 1501 S. Mopac Exp., Suite 200, Austin, TX 78746

Håndhævelse

For at sikre, at vi overholder kravene i denne databeskyttelses- og cookiepolitik, foretager vi revisioner både internt og ved hjælp af tredjepartsorganisationer. Hertil kommer, at hvis det er nødvendigt, samarbejder vi med en uafhængig tredjepart om at stille en mekanisme til rådighed for dig, gennem hvilken alle klager og tvister kan undersøges og afhjælpes på tilfredsstillende vis.

Ændringer 

Vi forbeholder os ret til at ændre denne databeskyttelses- og cookiepolitik.  Du kan se, hvornår denne databeskyttelses- og cookiepolitik sidst blev revideret ved at kontrollere “ikrafttrædelsesdatoen” øverst i denne databeskyttelses- og cookiepolitik.  Eventuelle ændringer til vores databeskyttelses- og cookiepolitik træder i kraft ved vores offentliggørelse af den reviderede databeskyttelses- og cookiepolitik.  Brug af tjenesterne efter sådanne ændringer udgør din anerkendelse og accept af, at du har læst og forstået den reviderede databeskyttelses- og cookiepolitik, der er i kraft på daværende tidspunkt.  Derfor opfordrer vi dig til at gennemgå denne databeskyttelses- og cookiepolitik for ændringer fra tid til anden ved at besøge følgende https://www.experian.com/privacy/csid-global-privacy-policy.

Experians databeskyttelses- og cookiepolitik (børneversion) – Tjeneste til overvågning af det mørke net

 

Hvem er I?

Vi er CSidentity Corporation, Inc, et Experian-selskab og også kendt som Experian Partner Solutions, og vi leverer tjenester, der hjælper med at beskytte folks oplysninger.  Vores kontoradresse er: Experian, 1501 South Mopac Expressway, Suite 200, Austin, TX 78746, USA.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig, såsom hvordan du ser ud (et foto), hvor du bor, hvor gammel du er, din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Tjeneste til overvågning af det mørke net – hvad er det?  

Nogle mennesker bruger internettet til at købe og sælge ting i strid med loven.  For eksempel stjæler folk personoplysninger om andre og sælger dem på internettet for penge.  Dette kan være oplysninger om din identitet. Hvis en person har disse oplysninger, kan de udgive sig for at være dig.

Vores tjeneste til overvågning af det mørke net foretager søgninger for at se, om dine oplysninger er tilgængelige på internettet uden din tilladelse. Vi gør dette ved at indsamle oplysninger fra forskellige steder på internettet og registere dem i vores database. Vi kontrollerer derefter de oplysninger, som du tilvejebringer for os, i forhold til oplysningerne i vores database for at se, om der er et match. Hvis der er et match, giver vi dig/din forælder/værge besked, så du og/eller de kan træffe foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger.

Hvilke slags oplysninger skal I bruge om mig til tjenesten?

Vi anmoder om følgende oplysninger om dig, så vi kan udføre disse kontroller:

 • dit navn
 • din fødselsdato,
 • dine kontaktoplysninger, herunder postadresse, telefonnummer og e-mailadresse,
 • nationalt sygesikringsnummer/medicinsk ID-nummer,
 • din nationale identifikator (ID) eller CPR-nummer (hvis relevant) eller andre offentligt udstedte eller officielle identifikatorer, som kan gælde for dig (f.eks. skatte-ID, rejse-ID eller sundheds-ID-numre eller tilsvarende i din retskreds), og/eller
 • pasnummer.

Din forælder/værge tilvejebringer disse oplysninger på dine vegne.  Vi indgår en aftale med din forælder/værge om at bruge dine oplysninger.  Som en del af denne aftale har vi bedt din forælder/værge om at vise dig en kopi af dette dokument, så du forstår, hvordan dine personoplysninger bruges, og hvad tjenesten gør.  Hvis du ikke er enig i dette dokument eller ikke ønsker tjenesten, bedes du se afsnittet nedenfor, Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere ønsker at bruge tjenesten?

Hvordan bruger I mine oplysninger?

Når din forælder/værge tilmelder sig tjenesten på dine vegne, beder vi dem om at tilvejebringe dine oplysninger.  Vi kontrollerer derefter dine oplysninger i forhold til vores database for at se, om dine oplysninger er på internettet uden din tilladelse.  Vi gør dette ved hjælp af forskellige søgninger.  Hvis vi finder noget, giver vi din forælder/værge og/eller dig besked.

Vi bruger også dine oplysninger i vores forhold til dig og din forælder/værge – til den daglige drift af vores konto med din forælder/værge om tjenesten. Vi kan også bruge dine oplysninger til at overholde loven.  Nogle gange kan vi tage dine oplysninger og ændre dem, således at vi kan gennemgå dem og lære af dem til vores egne forskningsformål.  Hvis vi gør dette, ændrer vi oplysningerne på en sådan måde, at vi ikke kan identificere dig.

Hvad er retsgrundlagene for, at I kan bruge mine oplysninger?

Vi påberåber os forskellige grundlag for at bruge dine oplysninger, som er tilgængelige ved lov.  Hvis du bor i EU eller Storbritannien, når din forælder/værge tilmelder sig på dine vegne, er vi afhængige af, at de giver samtykke på dine vegne, således at vi kan bruge dine personoplysninger (herunder særlige kategorier af personoplysninger – eller eventuel anden kategori af oplysninger, hvor udtrykkeligt samtykke kræves for at vi kan behandle disse oplysninger i henhold til gældende lokal lovgivning), til at: (i) kontrollere, hvorvidt der er et match i vores database, og give din forælder/værge og/eller dig besked om, hvorvidt der er et match (via en e-mailmeddelelse), (ii) yde kundesupport til din forælder/værge, hvis det er nødvendigt, og (kun i det omfang, oplysningerne hører under særlige kategorier af personoplysninger, for eksempel, sundhedsoplysninger eller race/etnicitet – eller eventuel anden kategori af oplysninger, hvor udtrykkeligt samtykke kræves for at vi kan behandle disse oplysninger i henhold til gældende lokal lovgivning – ellers gør vi dette på baggrund af vores legitime forretningsårsager) administrere vores forhold til dem, (iii) føre en optegnelse over dine oplysninger og meddelelserne til fordel for din forælder/værge eller dig, eller til at drive vores virksomhed på ansvarlig vis, (iv) ændre dem, så vi kan gennemgå dem og lære af dem til vores egne forskningsformål (som nævnt ovenfor), og (v) i nogle begrænsede tilfælde, til at videregive dem til andre mennesker, hvis der er god grund til dette, men hvis det ikke er strengt påkrævet for at overholde loven.  Hvis vi bruger dine oplysninger i den daglige drift af vores konto med din forælder/værge, vil dette være af hensyn til vores legitime forretningsmæssige årsag til at gøre det (medmindre de hører under særlige kategorier af personoplysninger – eller eventuel anden kategori af oplysninger, hvor udtrykkeligt samtykke kræves for at vi kan behandle disse oplysninger i henhold til gældende lokal lovgivning – i hvilket tilfælde vi påberåber os din forælder/værges samtykke).  Vi kan også bruge dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser.

Deler I mine personoplysninger med andre?

Vi kan dele dine oplysninger på følgende måder:

 • Med andre virksomheder, som hjælper os med vores tjeneste, for eksempel, IT-virksomheder,
 • Med andre virksomheder, som leverer vores tjeneste til overvågning af det mørke net, som en del af deres udbud af tjenester,
 • Nogle gange skal vi dele dine oplysninger med politiet eller andre retshåndhævende myndigheder, hvis de skal efterforske en forbrydelse, og
 • Hvis vi sælger virksomheden, kan vi videregive dine personoplysninger til den nye køber.

Sender I mine personoplysninger til et andet land?

Dine personoplysninger opbevares på computere i Irland og USA. Hvis vi sender dine oplysninger til et andet land, træffer vi foranstaltninger til at beskytte dem og dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, som vi er pålagt af den pågældende lov.

Er mine oplysninger sikre?

Vi træffer foranstaltninger til at passe på dine personoplysninger, såsom brug af teknologiværktøjer til at begrænse adgang til oplysningerne i vores virksomhed, og hvis vi sender dem til andre, træning af vores personale og indførelse af processer for at hjælpe med at holde dem sikre.

Hvor længe opbevarer I mine oplysninger?

Dine personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt. Vi kan være nødt til at opbevare dine personoplysninger af følgende årsager efter udløbet af kontrakten og leveringen af tjenester:

 • For at gøre os i stand til at svare på krav,
 • For at følge op på spørgsmål, du måtte have,
 • Hvis din forælder/værge eller du indgiver et retskrav, og
 • Hvis vi skal bruge eller opbevare dem for at overholde loven.

Personoplysninger, som vi har indsamlet fra det mørke net, opbevares i 25 år. Vi opbevarer disse oplysninger i denne tidsperiode for at levere tjenesten til dig og din forælder. Oplysninger, der er blevet kompromitteret for mange år siden, kan stadig have en indvirkning i dag, så det at have et mere omfattende historisk sæt data at søge i, giver os mulighed for at levere vores tjeneste mere effektivt.

Hvad er mine rettigheder?

Du har de samme rettigheder som en voksen, når det kommer til dine personoplysninger. Disse rettigheder er:

 • Retten til at blive informeret om, hvordan dine oplysninger anvendes (informeret),
 • Retten til at få en kopi af dine oplysninger (indsigt),
 • Retten til at få dine oplysninger berigtiget, hvis de er forkerte (berigtigelse),
 • Retten til at få dine oplysninger slettet (sletning/til at blive glemt),
 • Retten til at stoppe en person fra at bruge dine oplysninger, når de har dem (begrænse behandling),
 • Retten til at flytte dine oplysninger mellem virksomheder (dataportabilitet),
 • Retten til at sige nej til nogen, der bruger dine oplysninger (gøre indsigelse), og
 • Retten til at sige nej til nogen, der bruger en computer til at træffe beslutninger baseret på dine oplysninger og opbygge et billede af dig (automatiske individuelle afgørelser og profilering).

Du kan udøve dine rettigheder til enhver tid, eller din forælder/værge kan gøre det på dine vegne. For at gøre dette, bedes du kontakte EU.Data.Privacy@experian.com.

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden for dit land.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere ønsker at bruge tjenesten?

Hvis du ikke længere ønsker at bruge tjenesten, skal du fortælle det til din forælder/værge, som kan kontakte os, eller du kan kontakte os direkte på EU.Data.Privacy@experian.com.