Vilkår Og Betingelser

DETTE ER VILKÅRENE I AVTALEN VÅR MED HVERANDRE. HELE AVTALEN ER VIKTIG, SÅ SETT AV NOEN MINUTTER TIL Å LESE NØYE GJENNOM DEN. VED Å GJØRE BRUK AV TJENESTENE, ERKJENNER DU AT DU HAR LEST, FORSTÅTT, BEKREFTET OG GODTATT DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE.

DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE KAN BRUKES PÅ ENGELSK, DANSK, EUROPEISK-FRANSK, FINSK, ITALIENSK, KANADISK-FRANSK, NEDERLANDSK, NORSK, POLSK, PORTUGISISK, SPANSK, SVENSK, TYRKISK ELLER TYSK. FOR Å LESE DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE PÅ DISSE ANDRE SPRÅKENE, BRUK FØLGENDE LENKER: Danish (Dansk), Dutch (Nederlandse), European French (Européen Français), Finnish (Suomen), French Canadian (Français Canadian), German (Deutsch), Italian (Italiano), Norwegian (Norsk), Polish (Polska), Portuguese (Portugues), Swedish (Svenska), oder Turkish (Türk).

HVIS DU ER BASERT I AUSTRALIA, CANADA, TYSKLAND, ITALIA, POLEN, NEDERLAND, SPANIA, MEXICO, BRASIL, MALAYSIA, SVERIGE, ØSTERRIKE, FINLAND ELLER DANMARK, ER DET VISSE BESTEMMELSER I KLAUSULENE 2 TIL 14 NEDENFOR SOM OVERSTYRES AV KLAUSUL 15. SE KLAUSUL 15 FOR DETALJER.

1. Om oss

Vi er ConsumerInfo.com, Inc., et selskap i California («CIC», «Selskap», «vi», «oss», «vår») basert i USA. Vår adresse er 475 Anton Blvd., Costa Mesa, California 962626. Vårt skattenummer er 95-4465932. Kontakt-e-postadressen vår er globalIDworks@experian.com.

Selv om kontrakten din er med oss, handler vi på vegne av CSIdentity Corporation, et Experian-selskap og også kjent som Experian Partner Solutions (med hovedkontor på 1501 South Mopac Expressway, Suite 200, Austin, TX 78746, USA), («Experian») som en avtaleenhet. Behandlingen av personopplysningene dine utføres i forbindelse med tjenestene fra Experian som beskrevet i retningslinjene for personvern og informasjonskapsler på egne vegne. Se klausul 5 nedenfor.

2. Om disse vilkårene

2.1 Disse vilkårene og betingelsene («Avtalen» eller «Vilkårene») sammen med retningslinjene for personvern og informasjonskapsler styrer forholdet mellom selskapet og de som mottar og/eller bruker («brukere» eller «du») følgende tjenester tilbudt av selskapet i forbindelse med IdentityWorks℠ internasjonale tjenester (sammen kalt «Tjenestene»):

2.1.1 Mørk webovervåkning tilbudt via vår interaktive nettportal. Du får tilgang til en interaktiv nettportal, slik at du kan registrere deg for å motta overvåkningstjenester i forbindelse med data og annen informasjon (inkludert personopplysninger som er beskrevet i våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler) som gis til oss. Skulle vi identifisere at slike data eller informasjon potensielt er knyttet til informasjon som er registrert på eller hentet fra «Dark Web» (nettsteder der stjålet informasjon blir overført, offentliggjort og/eller solgt online) i løpet av levering av våre tjenester, vil vi varsle deg og gi melding om den mistenkte kompromitterte informasjonen. Vær oppmerksom på at eventuelle kostnader som påløper i forbindelse med din forbindelse til Internett, forblir på egen bekostning, i henhold til vilkårene som er avtalt med leverandøren av nettverkstjenester.

2.1.2 Selvbetjente gjenopprettingstjenester gir deg trinnvise instruksjoner for reparasjon og gjenoppretting av en kompromittert identitet gjennom vår nettportal. Dette inkluderer en veiledning som hjelper deg å forstå virkningen av en kompromittert identitet, et sett med dokumenter og trinnvise instruksjoner for å hjelpe deg med å gjenopprette identiteten.

2.2 Hver Tjeneste er underlagt tjenestebeskrivelsen gitt ovenfor og eventuell ytterligere tjenestebeskrivelse som følger med denne Tjenesten, som kan gi ytterligere spesielle vilkår knyttet til den Tjenesten.

2.3 Du vil bli bedt om å lese og godta disse vilkårene før du registrerer deg for tjenestene. Hvis du nekter å godta disse vilkårene, vil du ikke kunne registrere deg i de relevante tjenestene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene i sin helhet, vennligst ikke registrer deg for å bruke tjenesten. Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, ta kontakt med oss på globalIDworks@experian.com.

2.4 I henhold til våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler, kan du bli bedt om å gi ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger. Som beskrevet i våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler, kan du nekte å gi (eller når som helst trekke tilbake) dette samtykket. Men der vi ber om slike i henhold til gjeldende lover, for å kunne behandle dine personopplysninger for å levere tjenestene, er det mulig at vi ikke kan levere tjenestene til deg om du nekter eller trekker tilbake samtykket ditt.

2.5 Disse vilkårene vil erstatte alle andre vilkår og betingelser for tredjeparter knyttet til tjenestene i den grad de er i konflikt med disse vilkårene.

2.6 Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å endre eller oppdatere disse vilkårene når som helst på grunn av f.eks. endring av lov eller introduksjon av endringer i tjenestene. Disse vilkårene vil imidlertid fortsette å gjelde med hensyn til tjenestene du allerede bruker, og eventuelle endringer i disse vilkårene gjelder bare i den grad du registrerer deg og bruker eventuelle tilleggstjenester etter datoen da disse vilkårene er oppdatert. Derfor, hver gang du ønsker å melde deg på noen tjenester, vennligst besøk disse vilkårene for den nyeste informasjonen for å sikre at du forstår vilkårene som gjelder på det tidspunktet.

2.7 Eventuelle endringer i disse vilkårene når det gjelder tjenester som du allerede er registrert for under kontrakt mellom oss, vil bli varslet til deg ikke mindre enn ti (10) dager før endringen, i samsvar med gjeldende lov. Hvis du ikke godtar den foreslåtte endringen, kan du utøve din rett til å avslutte tjenestene under klausul 13 av disse vilkårene.

3. Din kvalifisering og rettigheter

3.1 Kapasitet:

VED Å MELDE DEG INN FOR Å MOTTA TJENESTENE, BEKREFTER DU AT DU ER MINST 18 ÅR GAMMEL OG HAR LOVLIG RETT TIL Å INNGÅ BINDENDE KONTRAKTER.

3.2 Betaling og skatter:

3.2.1 Din bruk av Tjenestene betales av den relevante tredjeparten som har gitt deg tilgang til disse Tjenestene, og det er ingen direkte betalingsforpliktelser mellom deg og denne tredjeparten som er spesifikke for din tilgang til disse Tjenestene. Det er ingen direkte betalingsforpliktelser mellom deg og selskapet.

3.3 Dine rettigheter:

3.3.1 OPPMERKSOMHETEN DIN BES RETTET SPESIELT MOT AVSNITTENE OM ANSVAR OVERFOR DEG (klausulene 6 OG7) OG AVSLUTNING (klausul 13).

3.3.2 Som forbruker vil du alltid ha juridiske rettigheter gitt til deg i henhold til den obligatoriske gjeldende lov (inkludert eventuelle lovfestede rettsmidler) i forbindelse med levering av Tjenester. Dette inkluderer at tjenestene må utføres med rimelig dyktighet og omsorg.

4. Opprette en kontrakt med oss

4.1 For å bruke vår Mørk webovervåkning du vil bli bedt om å godta disse vilkårene. Ved å godta disse vilkårene vil en bindende kontrakt mellom oss bli etablert, gitt til enhver tid at du er kvalifisert til å motta tjenestene, i samsvar med klausul 3 (over). Du godtar disse vilkårene ved å klikke på boksen «Jeg godtar vilkårene og betingelsene» (eller lignende) når du først registrerer deg via Portalen for å bruke Tjenestene.

5. Innsamling og bruk av dine personopplysninger

5.1 Når du bruker noen av våre tjenester, vil Experian samle inn, bruke og offentliggjøre data og annen informasjon om deg som beskrevet i deres personvernerklæring. Sørg for at du leser dette dokumentet nøye før du bruker tjenestene.

6. Vårt ansvar overfor deg

6.1 Vi leverer kun tjenestene til hjemme- og privat bruk. Du samtykker i å ikke bruke Tjenestene til kommersielle, forretningsmessige, omsalgsmessige eller uautoriserte formål, og vi har intet ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av forretninger, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter, i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov.

6.2 Selv om vi iverksetter tiltak for å sikre at Tjenestene og infrastrukturen som støtter dem er fri for skadelig programvare og virus, gir vi ingen garantier for dette og garanterer heller ikke at de vil fungere fullt ut på utstyret ditt. Du er ansvarlig for å implementere et tilstrekkelig programvaremiljø, prosedyrer og virus (inkludert antivirus, programvareoppdateringer og andre sikkerhetskontroller).

6.3 DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT SELSKAPET IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG NÅR DET GJELDER TAP SOM FØLGE AV:

6.3.1 DIN UNNLATELSE AV Å GI OSS NØYAKTIG KONTOINFORMASJON, ELLER

6.3.2 DIN UNNLATELSE AV Å HOLDE PASSORD ELLER KONTOOPPLYSNINGER, SIKRE OG KONFIDENSIELLE, ELLER

6.3.3 DIN UNNLATELSE AV Å OVERHOLDE DISSE VILKÅRENE ELLER DIN BEDRAGERSKE BRUK AV NETTPORTALEN.

6.4 HVIS VI IKKE OVERHOLDER DISSE VILKÅRENE, ER VI ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER DU LIDER SOM ER ET OVERSKUELIG RESULTAT AV VÅRT BRUDD PÅ DENNE AVTALEN ELLER GROV UAKTSOMHET ELLER FORSETTLIG VANSKJØTSEL, MEN VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADE SOM IKKE ER PÅREGNELIG. TAP ELLER SKADE ER PÅREGNELIG HVIS DET VAR EN ÅPENBAR KONSEKVENS AV VÅRT BRUDD ELLER HVIS DET BLE VURDERT AV DEG OG OSS PÅ DET TIDSPUNKTET VI INNGIKK DISSE VILKÅRENE.

6.5 VI HAR IKKE PÅ NOEN MÅTE UTELATT ELLER BEGRENSET VÅRT ANSVAR FOR:

6.5.1 DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV VÅR UAKTSOMHET;

6.5.2 SVINDEL ELLER BEDRAGERSK URIKTIG FREMSTILLING;

6.5.3 BRUDD PÅ VILKÅRENE SOM ER UNDERFORSTÅTT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER (INKLUDERT, I STORBRITANNIA, RETTIGHETENE OG BEFØYELSENE SOM GIS TIL FORBRUKERE UNDER CONSUMER RIGHTS ACT 2015); ELLER

6.5.4 ETHVERT BRUDD PÅ VILKÅRENE SOM ERSTATNINGSANSVAR IKKE KAN BEGRENSES ELLER EKSKLUDERES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

7. Hendelser utenfor vår kontroll

7.1 Verken du eller selskapet vil være ansvarlig eller ha skylden for manglende utførelse eller forsinkelse i utførelsen av noen forpliktelser i henhold til disse vilkårene som er forårsaket av et arrangement utenfor vår kontroll.

7.2 En «Hendelse utenfor vår kontroll» betyr enhver handling eller hendelse utenfor din eller vår rimelige kontroll, inkludert uten begrensning streik, lock-out eller annen industriell handling fra tredjeparter, sivil uro, opprør, invasjon, terrorangrep eller trusler om terrorangrep, krig (enten erklært eller ikke) eller trusler eller forberedelser til krig, brann, eksplosjon, storm, jordskjelv, opprør, epidemi eller annen naturkatastrofe, virus (med mindre vi ikke har iverksatt tiltak for å minimere/hindre skade pga. virus), cyberangrep eller svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk eller manglende mulighet til å bruke jernbaner, shipping, fly, motortransport eller andre offentlige eller private transportmidler.

7.3 Hvis et arrangement utenfor vår kontroll finner sted som påvirker ytelsen til dine eller våre forpliktelser i henhold til vilkårene:

7.3.1 vil du eller Selskapet kontakte den andre parten i Vilkårene så snart som rimelig mulig for å varsle dem; og

7.3.2 dine eller våre forpliktelser i henhold til vilkårene vil bli suspendert og tidspunktet for utførelse av slike forpliktelser vil bli utvidet så lenge hendelsen er utenfor vår kontroll. Når hendelsen utenfor vår kontroll påvirker vår levering av tjenester til deg, vil vi arrangere en ny leveringsdato med deg etter hendelsen utenfor vår kontroll er over.

8. Ditt ansvar for å betale kompensasjon

DU ER ANSVARLIG FOR ALLE RIMELIGE KOSTNADER SOM PÅLØPER SELSKAPET SOM FØLGE AV DITT BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE ELLER DITT BRUDD PÅ GJELDENDE LOVER, REGLER ELLER FORSKRIFTER, MED MINDRE OBLIGATORISKE LOKALE LOVBESTEMMELSER ER GITT ANNET.

9. Retningslinjer for innsending av uoppfordret idé

Når du gir oss kommentarer, forslag eller ideer (samlet kalt «Tilbakemelding»), slik tilbakemelding å anse som ikke-konfidensiell og blir selskapets eiendom, og du tildeler og overfører herved alle rettigheter, eierrettigheter og interesser (inkludert alle immaterielle eiendomsrettigheter) i og til alle slike tilbakemeldinger, som og når de er opprettet, til selskapet og gir uten betingelse og ugjenkallelig avkall på slike til fordel for selskapet, dets tilknyttede selskaper og deres respektive forordninger for alle rettigheter som ikke kan tildeles, inkludert moralske rettigheter. Vi er ikke forpliktet til deg hvis du gir slik tilbakemelding. Vi står fritt til å bruke, kopiere eller distribuere tilbakemeldingen til andre for ethvert formål i samsvar med vår Retningslinjer for personvern.

Alt innhold i nettportalen og alt innhold som er tilgjengelig gjennom tjenestene, inkludert design, tekst, grafikk, bilder, video, informasjon, programmer, programvare og andre filer, eies eksklusivt av selskapet eller dets lisensgivere. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, reprodusere, publisere, vise, poste eller selge noen del av nettportalens innhold uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet.

10. Internasjonal bruk

Du samtykker i å følge alle lokale lover angående Internett, data, e-post og personvern i forbindelse med din bruk av nettportalen.

11. Gjeldende lov

Med mindre annet er oppgitt nedenfor, er disse vilkårene underlagt engelsk lov (til tross for at det kan være noen obligatoriske juridiske bestemmelser i din lokale jurisdiksjon som vil gjelde). Dette betyr at en kontrakt for bruk av noen av Tjenestene, og eventuelle tvister eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med den, vil være underlagt engelsk lov. Du og vi er begge enige om at domstolene i England vil ha den ikke-eksklusive jurisdiksjonen. Du kan også ha rett til visse forbrukerrettigheter under domstolene og/eller lovene i din lokale jurisdiksjon.

12. Dine passord og kontosikkerhet

12.1 Du aksepterer og forstår at du er ansvarlig for å sikre passord forbundet med en konto du bruker for å få tilgang til tjenestene. Følgelig samtykker du i at du vil være ansvarlig overfor oss for all aktivitet som skjer på kontoen din. Hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av passordet eller kontoen din, sier du deg enig i å varsle oss umiddelbart.

12.2 Du er ansvarlig for å bruke maskinvare og programvare som er kompatible for bruk med Tjenestene (inkludert Nettportalen). Maskinvare- og programvarekravene er spesifisert på nettportalen.

13. Avslutning

13.1 Disse vilkårene vil fortsette å gjelde inntil oppsigelse av enten deg eller oss som beskrevet nedenfor.

13.2 Hvis du ønsker å si opp din juridiske avtale med oss under disse vilkårene, kan du gjøre det ved å sende oss en e-post som ber om at vi lukker kontoen din på globalidworks@experian.com.

13.3 Vi kan si opp vår juridiske avtale med deg under disse vilkårene hvis:

13.3.1 Du har i vesentlig grad har brutt en eller flere av dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene;

13.3.2 Du er engasjert i ulovlige eller upassende bruk av Tjenestene;

13.3.3 vi er pålagt å gjøre det etter loven (for eksempel hvor levering av tjenestene til deg er, eller blir, ulovlig) eller

13.3.4 Du tilbakekaller eller tilbakeholder ditt samtykke til disse vilkårene eller behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med retningslinjene for personvern og informasjonskapsler, og som et resultat av dette, er vi ikke lenger i stand til å levere tjenestene til deg.

14. Annet

14.1 Ingen avkall på noen brudd på noen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk eller noen avtale med oss vil utgjøre en fraskrivelse av alle tidligere, samtidige eller etterfølgende brudd på de samme eller andre bestemmelser. All fraskrivelser må være skriftlige. Hvis en kompetent domstol finner at en del eller en klausul i disse vilkårene for bruk eller en annen avtale mellom deg og oss ugyldige eller ikke gjennomførbare, vil slike funn ikke ha noen effekt på noen annen del eller klausul i disse vilkårene for bruk eller eventuelle andre avtaler mellom deg og oss. All fraskrivelser må være skriftlige.

14.2 Du bekrefter at du, når du samtykker i å godta disse vilkårene, ikke har tatt del i noen annen representasjon som gis til deg enn de som finnes i disse vilkårene, og du samtykker i at, i den grad loven tillater det, du ikke skal ha noe botemiddel når det gjelder slike ytterligere fremstillinger. Disse Vilkårene for bruk og Experians Retningslinjer for personvern for Identityworks Global Services utgjør hele den juridiske avtalen mellom deg og oss og regulerer din bruk av Tjenestene (med unntak av eventuelle tjenester som vi kan levere deg under en separat skriftlig avtale), og fullstendig erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og oss i forhold til Tjenestene. Ingenting i denne klausulen skal begrense eller utelukke vårt ansvar med hensyn til bedragersk eller uaktsom uriktig fremstilling uansett om dette har blitt et vilkår i vilkårene (eller som ikke kan utelukkes i henhold til lokale lover som kan gjelde).

14.3 Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller våre forpliktelser etter disse vilkårene. Vi vil varsle deg og innhente ditt samtykke hvis dette er påkrevd i henhold til gjeldende lov, dersom dette skjer.

14.4 Disse Vilkårene styrer kontrakten mellom deg og oss. Ingen annen person skal ha noen rettigheter til å håndheve noen av sine vilkår.

14.5 Hver av klausulene i disse vilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige eller ikke rettskraftige, vil de gjenværende klausulene forbli i full kraft og effekt.

15. ENDRINGER I KLAUSULENE 2 TIL 14 SPESIFIKT FOR VISSE JURISDIKSJONER

Vær oppmerksom på at hvis du er bosatt (eller basert, i tilfellet Polen) i Australia, Canada, Tyskland, Irland, Italia, Polen, Nederland, Spania, Mexico, Brasil, Malaysia, Sverige, Østerrike, Finland OG Danmark, har disse Vilkårene bare full kraft og virkning på vår kontrakt med deg bare når det gjelder til de variasjonene som gjelder for landet du faktisk bor i. Variasjonene som gjelder for hvert land er som følger:

15.1 AUSTRALIA

15.1.1 Hvis du bor i Australia, kan du, i tillegg til rettighetene fastsatt på klausul 3.3, ha forbrukergarantiene som er beskrevet i Competition and Consumer Act 2010 (Cth).

15.1.2 Hvis du bor i Australia, i tillegg til klausul 6.5, ekskluderer eller begrenser vi på ingen måte vårt ansvar for rettighetene og rettsmidlene som gis til forbrukere under Competition and Consumer Act 2010 (Cth) som ikke kan utelukkes ved lov.

15.2 CANADA

15.2.1 Hvis du bor i Canada, i strid med klausul 2.7, vi vil varsle deg om endringer i disse vilkårene for tjenester, som du allerede er registrert for i henhold til kontrakt mellom oss, ikke mindre enn 30 dager før endringen trer i kraft.

15.2.2 Hvis du er bosatt i Quebec, og Quebec Consumer Protection Act dermed gjelder: (i) Bestemmelsene for klausuler 6 og 8 er kanskje ikke helt gjeldende for deg; og (ii) i motsetning til klausul 11, er disse Vilkårene underlagt lovene i Quebec og domstolene i Quebec vil ha jurisdiksjon

15.3 TYSKLAND

15.3.1 Hvis du bor i Tyskland, vil i stedet for at klausulene 6.1 til 6.5 kommer til anvendelse, vårt ansvar for alle skader og formålsløse utgifter være begrenset slik:

15.3.1.1 I tilfeller av forsettlige handlinger, forsettlig ikke-avdekking av en defekt, grov uaktsomhet, krav basert på skade på liv, legeme eller helse, og krav i henhold til den tyske produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz), vil vårt ansvar bestemmes utelukkende i samsvar med tysk lovgivning.

15.3.1.2 I tilfeller av simpel uaktsomhet, vil vi kun være ansvarlige hvis vi bryter med slike kontraktsforpliktelser, der oppfyllelsen av slike gjør det mulig å oppfylle denne Avtalen, og brudd på slike vil sette formålet med denne Avtalen i fare og etterlevelse av disse er noe som du kontinuerlig kan stole på (såkalte «kardinalforpliktelser» (Kardinalpflichten)). I slike tilfeller vil vårt ansvar være begrenset til typiske og forutsigbare skader. I alle andre tilfeller skal vi ikke være ansvarlige for lett uaktsomhet.

15.3.2 Hvis du bor i Tyskland, vil klausul 8 gjelde, men inkluderer ikke dine brudd på disse vilkårene hvis disse bruddene ikke kan klandres deg.

15.3.3 Hvis du bor i Tyskland, er klausul 9 underlagt alle tyske lover som gjelder for ikke-fravikelige rettigheter i henhold til tysk lovgivning om opphavsrett.

15.3.4 Dersom du er bosatt i Tyskland, aksepterer og forstår du at du er ansvarlig for å sikre passord forbundet med en konto du bruker for å få tilgang til tjenestene, i motsetning til klausul 12.1. Følgelig samtykker du i at du vil være ansvarlig overfor oss for all aktivitet som skjer på kontoen din, unntatt om denne aktiviteten ikke skyldes feil fra din side. Hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av passordet eller kontoen din, sier du deg enig i å varsle oss umiddelbart.

15.3.5 Hvis du bor i Tyskland, vil klausul 13.3.1 gjelde med mindre bruddet er slik at avtalen ikke kan sies opp i henhold til tyske lover.

15.3.6 Hvis du bor i Tyskland, vennligst vær informert om at vi ikke forplikter oss til alternativ tvisteløsning, og at vi ikke er pålagt å gjøre dette.

15.4 IRLAND

15.4.1 Hvis du bor i Irland, har du, i strid med klausul 11, rett til å søke erstatning i irske domstoler.

15.5 ITALIA

15.5.1 Hvis du bor i Italia, sender vi deg en e-post for å bekrefte at en bindende kontrakt mellom oss er blitt opprettet, og denne e-posten vil inneholde en kopi av disse Vilkårene.

15.5.2 Hvis du bor i Italia, godtar du og vi begge, i strid med klausul 11, at de italienske domstolene har eksklusiv jurisdiksjon, underlagt vår avtale om at du også har rett til å fremme søksmål før engelske domstoler, hvis du foretrekker det.

15.5.3 Hvis du bor i Italia, kan vi, i stedet for som i klausul 13.3.1 si opp vår juridiske avtale med deg hvis du i vesentlig grad har brutt en eller flere av bestemmelsene i klausulene: 3, 8, 9, 10, 12.

15.5.4 Hvis du bor i Italia og ønsker å kansellere kontrakten med oss, kan du returnere skjemaet for italiensk kansellering (Italian Model Cancellation) som er angitt i disse vilkårene til privacy@csid.com

15.6 POLEN

15.6.1 Hvis du er basert i Polen, gjelder klausul 6.4 ikke, og vi er ansvarlige overfor deg for ikke-ytelse eller feilytelse i forhold til våre forpliktelser i henhold til de generelle vilkår som er gitt for i sivilreglene.

15.6.2 Hvis du er basert i Polen, ekskluderer eller begrenser vi på ingen måte vårt ansvar, i tillegg til klausul 6.5, for: (i) skade som vi er påført med hensikt, eller (ii) rettighetene og beføyelsene som gis til forbrukere i henhold til sivilreglene.

15.6.3 Hvis du er basert i Polen, har du, i strid med klausul 11, rett til å søke erstatning i polske domstoler.

15.7 NEDERLAND

15.7.1 Hvis du er bosatt i Nederland, kan du, i strid med klausul 11, velge jurisdiksjonen til domstolene i Nederland innen en periode på 1 måned etter at valg av forum i klausul 11 påberopes skriftlig. Hvis du ikke i tide velger denne alternative jurisdiksjonen, skal domstolene i England ha jurisdiksjon.

15.8 SPANIA

15.8.1 Hvis du bor i Spania er disse Vilkårene, i strid med klausul 11, underlagt spanske lover. Dette betyr at en kontrakt for bruk av noen av tjenestene, og eventuelle tvister eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med den, vil være underlagt spansk lov. Domstolene i Spania vil ha eksklusiv jurisdiksjon.

15.9 MEXICO

15.9.1 Hvis du bor i Mexico, er partene, ved gjennomføringen av disse vilkårene, forpliktet til å til enhver tid overholde kravene i de meksikanske datavernlovene. Du erkjenner og samtykker i at vi vil ha tilgang til din informasjon og eventuell annen informasjon som vi anser som nødvendig, som vil forbli underlagt våre retningslinjer for personvern og for informasjonskapsler. Du og vi representerer og garanterer overfor hverandre at du og vi forstår bestemmelsene i de meksikanske datavernlovene og dets forskrifter, samt vilkårene og betingelsene for retningslinjene for personvern og retningslinjer for informasjonskapsler, og dermed samtykker du og vi i å være ansvarlige og overholde slike bestemmelser, vilkår og betingelser i forbindelse med utførelsen av slike partens forpliktelser i henhold til disse Vilkårene. Du erkjenner og samtykker i at våre retningslinjer for personvern og retningslinjer for informasjonskapsler er i full overensstemmelse med meksikanske datavernlover og at bestemmelsene i personvernretningslinjene og retningslinjer for informasjonskapsler gir oss full autorisasjon til å få tilgang til dine opplysninger for de vilkårene som er fastsatt deri.

15.9.2 For klargjøringsformål: Begrepet «meksikanske datavernlover» betyr kollektivt (a) «Ley FederaldeProtección de Datos Personalesen Posesión delos Particulares» i Mexico, (b) alle forskrifter og tilleggsnormer til «Ley FederaldeProtección de Datos Personalesen Posesión delos Particulares» i Mexico og (c) andre lover, forskrifter og normer i Mexico som regulerer beskyttelse av personopplysninger.

15.10 BRASIL

15.10.1 Hvis du er basert i Brasil ekskluderer eller begrenser vi på ingen måte, i tillegg til klausul 6.5, vårt ansvar for rettighetene og beføyelsene som gis til forbrukere i henhold til lov om opphavsrett og forbrukerrettigheter 1990.

15.10.2 Hvis du er basert i Brasil er disse Vilkårene, i motsetning til klausul 11, underlagt brasilianske lover. Dette betyr at en kontrakt for bruk av noen av tjenestene, og eventuelle tvister eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med den, vil være underlagt brasiliansk lov. Domstolene i Brasil vil ha eksklusiv jurisdiksjon.

15.10.3 Hvis du er basert i Brasil kan disse vilkårene, i motsetning til klausul 13, avsluttes når som helst av noen av partene etter tretti (30) dagers skriftlig forhåndsvarsel.

15.10.4 Hvis du er basert i Brasil, er partene, ved å godta disse vilkårene, forpliktet til å til enhver tid overholde kravene i de brasilianske lovene. Du erkjenner og samtykker i at vi vil ha tilgang til dine data og eventuelle andre data som vi anser som nødvendig, som vil forbli underlagt vår personvernretningslinjer og retningslinjer for informasjonskapsler, og at du kan utøve dine rettigheter til tilgang, korrigering, kansellering og/eller opposisjon i samsvar med gjeldende lover ved å kontakte oss på en av måtene nedenfor:

15.10.5 SerasaConsumidors kunder kan kontakte SerasaConsumidors Customer Relations Center på 11 3003-6300 hver dag fra kl. 08.00 til kl. 20.00.

15.11 MALAYSIA

15.11.1 Hvis du bor i Malaysia, er partene ved gjennomføringen av disse vilkårene forpliktet til å til enhver tid overholde kravene i Malaysian Personal Data Protection Act 2010 (Act 709) («PDPA»). For å sikre samsvar med PDPA (som kan bli revidert fra tid til annen), skal du sørge for at all konfidensiell informasjon som gjelder personopplysninger som sendes til oss, skal være i fullt samsvar med PDPA og ikke skal føre til brudd eller brudd på PDPA. Du erkjenner og samtykker i at våre retningslinjer for personvern og for informasjonskapsler er i full overensstemmelse med PDPA og at bestemmelsene i retningslinjene for personvern og for informasjonskapsler gir oss full autorisasjon til å få tilgang til dine opplysninger for de vilkårene som er fastsatt deri.

15.11.2 For formålene i denne klausul 15.11, skal «personopplysninger» ha betydningen som definert i PDPA.

15.11.3 15.11.3Hvis du bor i Malaysia er disse Vilkårene er underlagt lovene i Malaysia, i strid med klausul 11. High Courts i Malaysia har eksklusiv jurisdiksjon.

15.12 SVERIGE

15.12.1 Hvis du er bosatt i Sverige, gjelder klausul 8, men inkluderer ikke dine brudd på disse vilkårene hvis disse bruddene ikke er din feil.

1.1.1 Hvis du bor i Sverige, vær informert om at vi ikke forplikter oss til alternativ tvisteløsning, og at vi ikke er pålagt å gjøre dette.

15.13 Østerrike

15.13.1 Hvis du bor i Østerrike vil vårt ansvar, i stedet for som i klausulene 6.1 til 6.5, for alle skader og utgifter til formålsløse utgifter være begrenset slik:

15.13.1.1 I tilfeller av forsettlige handlinger, forsettlig ikke-avdekking av en defekt, grov uaktsomhet, krav basert på skade på liv, legeme eller helse, og krav under den østerrikske produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz), vil vårt ansvar kun bestemmes i samsvar med lovgivningen i den østerrikske loven og vil ikke være begrenset av denne avtalen.

15.13.1.2 I tilfeller av simpel uaktsomhet, vil vi kun være ansvarlige hvis vi bryter med slike kontraktsforpliktelser, der oppfyllelsen av slike gjør det mulig å oppfylle denne Avtalen, og brudd på slike vil sette formålet med denne Avtalen i fare og etterlevelse av disse er noe som du kontinuerlig kan stole på (såkalte «kardinalforpliktelser» (Kardinalpflichten)). I slike tilfeller vil vårt ansvar kun bestemmes i samsvar med lovgivningen i den østerrikske loven og vil ikke være begrenset av denne avtalen. I alle andre tilfeller skal vi ikke være ansvarlige for lett uaktsomhet.

15.13.1.3 Dine lovfestede rettigheter, som gitt av østerriksk lov, forblir ubegrenset av denne avtalen.

15.13.2 Hvis du bor i Østerrike, gjelder klausul 8, men inkluderer ikke dine brudd på disse vilkårene hvis disse bruddene ikke skyldes feil.

15.13.3 Hvis du bor i Østerrike, er klausul 9 underlagt alle østerrikske lover som gjelder for ufravikelige rettigheter i henhold til lover om opphavsrett. Videre, hvis du bor i Østerrike, vil ingen rettigheter overføres eller fravikes, og vi vil ikke bruke, kopiere eller distribuere tilbakemeldingen til andre for noe formål hvis du eksplisitt forteller oss i tilbakemeldingen at du ikke ønsker å overføre eller frasi deg noen rettigheter og/eller at du ikke vil at vi skal bruke, kopiere eller distribuere tilbakemeldingen til andre. Videre, hvis du bor i Østerrike, må selskapets samtykke i henhold til den siste setningen av klausul 9 ikke gis skriftlig for å være juridisk bindende.

15.13.4 Hvis du bor i Østerrike, gjelder valget av lov i klausul 11, men uansett valg av lov, vil du også nyte beskyttelsen av alle de obligatoriske beskyttelsesbestemmelsene (dette inkluderer spesielt dine forbrukerrettigheter) i østerriksk lov.

15.13.5 Hvis du bor i Østerrike vil, i motsetning til klausul 11, domstolene som er kompetente i henhold til østerriksk lov være kompetente. Men i tillegg til dette kan du fremme krav mot selskapet i henhold til denne avtalen hos kompetente domstoler i England og Wales.

15.13.6 Hvis du bor i Østerrike, samtykker du i at, i motsetning til klausul 12.1, at du aksepterer og forstår at du er ansvarlig for å sikre passord forbundet med enhver konto du bruker for å få tilgang til tjenestene. Følgelig samtykker du i at du vil være ansvarlig overfor oss for all aktivitet som skjer på kontoen din, unntatt om denne aktiviteten ikke skyldes feil fra din side. Hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av passordet eller kontoen din, sier du deg enig i å varsle oss umiddelbart.

15.13.7 Hvis du bor i Østerrike og ønsker å kansellere kontrakten med oss, kan du også returnere det østerrikske modellkanselleringsskjemaet (Austrian Model Cancellation) som er angitt i disse Vilkårene til globalidworks@experian.com. Bruken av dette skjemaet er imidlertid ikke påkrevd, klausul 13.2. gjelder.

15.13.8 Hvis du bor i Østerrike trenger, i motsetning til klausul 14.1, fritak fra selskapet ikke å være skriftlig.

15.13.9 Hvis du bor i Østerrike gjelder klausul 14.3, men vi vil bare overføre våre forpliktelser etter denne avtalen til en tredjepart hvis du har samtykket i denne overføringen.

15.13.10 Hvis du bor i Østerrike, må du være informert om at vi ikke forplikter oss til alternativ tvisteløsning, og at vi ikke er pålagt å gjøre det.

15.14 FINLAND

15.14.1 Hvis du bor i Finland er disse Vilkårene, i strid med klausul 11, underlagt finske lover, eksklusiv dets valg av lovprinsipper. Dette betyr en kontrakt for bruk av noen av Tjenestene, og eventuelle tvister eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med den, vil være underlagt finsk lov. Domstolene i Finland har eksklusiv jurisdiksjon.

15.14.2 Du har rett til å søke erstatning i finske domstoler. Du har også rett til å fremme et krav med det finske forbrukertvistutvalget (Finnish Consumer Disputes Board) (https://www.kuluttajariita.fi/fi/) PO Box 306, FI-00531 Helsinki Finland. For å fremme saken for forbrukertvistutvalget, må du først kontakte forbrukerrådgivende tjenester (Consumer Advisory Services) (tlf. +29 505 3050, https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

15.15 DANMARK

15.15.1 Hvis du bor i Danmark, er disse vilkårene – i strid med klausul 11 – i tillegg underlagt obligatorisk dansk forbrukerlovgivning. Videre kan du ha rett til å kreve at domstolene i Danmark skal ha jurisdiksjon i henhold til gjeldende valg av forumlovgivning, inkludert den danske Danish Administration of Justice Act.

Effektiv dato: 14. desember 2020