Voorwaarden En Bepalingen

DIT ZIJN DE VOORWAARDEN VAN ONZE OVEREENKOMST MET ELKAAR. ALLES IS VAN BELANG DUS NEEM EVEN DE TIJD OM HET GOED DOOR TE LEZEN. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN BEVESTIGT U DAT U DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN HEBT GELEZEN, BEGREPEN, ERKEND EN ERMEE AKKOORD GAAT.

DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN KUNNEN WORDEN UITGEVOERD IN HET ENGELS, DEENS, NEDERLANDS, EUROPEES FRANS, FINS, CANADEES FRANS, DUITS, ITALIAANS, NOORS, POOLS, PORTUGEES, SPAANS, ZWEEDS OF TURKS. GEBRUIK DE VOLGENDE LINKS OM DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN ANDERE TALEN TE LEZEN: Danish (Dansk), European French (Européen Français), Finnish (Suomen), French Canadian (Français Canadian), German (Deutsch), Italian (Italiano), Norwegian (Norsk), Polish (Polska), Portuguese (Portugues), Swedish (Svenska), or Turkish (Türk).

ALS U IN AUSTRALIË, CANADA, DUITSLAND, ITALIË, POLEN, NEDERLAND, SPANJE, MEXICO, BRAZILIË, MALEISIË, ZWEDEN, OOSTENRIJK, FINLAND OF DENEMARKEN GEVESTIGD BENT, ZIJN ER BEPAALDE VOORWAARDEN VAN DE CLAUSULES 2 TOT EN MET 14 HIERONDER DIE TENIET WORDEN GEDAAN DOOR CLAUSULE 15. RAADPLEEG CLAUSULE 15 VOOR MEER INFORMATIE.

1. Over ons

Wij zijn ConsumerInfo.com, Inc., een onderneming uit Californië (“CIC”, “Bedrijf”, “wij”, “ons”, “onze”) gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Ons adres is 475 Anton Blvd., Costa Mesa, Californië 962626. Ons fiscaal nummer is 95-4465932. Ons e-mailadres is globalIDworks@experian.com.

Hoewel u een contract met ons afsluit, handelen wij als contracterende entiteit uit naam van CSIdentity Corporation, een bedrijf van Experian dat ook bekend staat als Experian Partner Solutions (met hoofdkantoor te 1501 South Mopac Expressway, Suite 200, Austin, TX 78746, Verenigde Staten), (“Experian”). De verwerking van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de Diensten wordt voor eigen rekening uitgevoerd door Experian, zoals beschreven in het privacy- en cookiebeleid. Raadpleeg clausule 5 hieronder.

2. Over deze Voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden en bepalingen (de “Overeenkomst” of “Voorwaarden”) samen met onze privacyverklaring en ons cookiebeleid regelen de relatie tussen het Bedrijf en degenen die de onderstaande door het Bedrijf aangeboden diensten ontvangen en/of gebruiken (“gebruikers” of “u”) in verband met de internationale diensten van IdentityWorks℠ (samen de “Diensten”):

2.1.1 Bewaking van het dark web dat aangeboden wordt via ons interactief webportaal. U krijgt toegang tot een interactief webportaal, waarmee u zich kunt inschrijven voor het ontvangen van bewakingsdiensten met betrekking tot gegevens en andere informatie (waaronder de persoonlijke informatie die wordt beschreven in onze privacyverklaring en ons cookiebeleid) die aan ons worden verstrekt. Mochten we vaststellen dat dergelijke gegevens of informatie mogelijk gekoppeld is aan informatie die is gedetecteerd op of verkregen van het ‘dark web’ (websites waarop gestolen informatie wordt verhandeld, openbaar gemaakt en/of online verkocht) tijdens het leveren van onze Diensten, dan zullen we u waarschuwen en op de hoogte stellen van de vermoedelijke gecompromitteerde informatie. Houd er rekening mee dat alle kosten die u maakt in verband met uw verbinding met het internet, volledig voor uw rekening komen, in overeenstemming met de voorwaarden die u bent overeengekomen met uw netwerkprovider.

2.1.2 Selfservice hersteldiensten geven u stapsgewijze instructies voor het repareren en herstellen van een gecompromitteerde identiteit via ons webportaal. Dit omvat een handleiding om u te helpen de impact van een gecompromitteerde identiteit te begrijpen, een reeks documenten en stapsgewijze instructies om u te helpen de identiteit te herstellen.

2.2 Elke Dienst wordt geleverd onder voorbehoud van de bovenstaande beschrijving van de diensten en eventuele aanvullende beschrijvingen die bij die Dienst worden geleverd, die aanvullende speciale voorwaarden met betrekking tot die Dienst kunnen bevatten.

2.3 U wordt gevraagd om deze Voorwaarden te lezen en ermee akkoord te gaan voordat u zich inschrijft voor de Diensten. Als u weigert om deze Voorwaarden te aanvaarden, kunt u zich niet inschrijven voor de relevante Diensten. Als u deze Voorwaarden niet in zijn geheel aanvaardt, mag u zich niet inschrijven voor en geen gebruik maken van de Diensten. Als u vragen hebt over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via globalIDworks@experian.com.

2.4 Op grond van onze privacyverklaring en ons cookiebeleid, kunt u worden gevraagd om uw toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Zoals beschreven in ons privacy- en cookiebeleid kunt u weigeren om deze toestemming te geven (of om deze te allen tijde in te trekken). Wanneer we echter op grond van het toepasselijk recht om toestemming moeten vragen om uw persoonlijke gegevens rechtmatig te verwerken om de Diensten te leveren, kunnen we, wanneer u uw toestemming weigert of intrekt, mogelijk niet in staat zijn om de Diensten aan u te leveren.

2.5 Deze Voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden en bepalingen van derden die verband houden met de Diensten voor zover deze in strijd zijn met deze Voorwaarden.

2.6 We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken als gevolg van bijvoorbeeld een wetswijziging of de invoering van wijzigingen aan de Diensten. Deze Voorwaarden blijven echter van toepassing met betrekking tot de Diensten die u al gebruikt en eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden zijn alleen van toepassing voor zover u zich aanmeldt voor en gebruik maakt van aanvullende Diensten na de datum waarop deze Voorwaarden zijn bijgewerkt. Daarom moet u, voor de meest actuele informatie, elke keer dat u zich wilt inschrijven voor een Dienst deze Voorwaarden opnieuw bekijken, om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

2.7 Wijzigingen in deze Voorwaarden met betrekking tot Diensten waarvoor u al bent ingeschreven op grond van een contract tussen ons, worden minimaal tien (10) dagen voorafgaand aan de wijziging aan u meegedeeld, in overeenstemming met het toepasselijk recht. Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging, kunt u uw recht uitoefenen door de Diensten te beëindigen op grond van clausule 13 van deze voorwaarden.

3. Uw geschiktheid en rechten

3.1 Geschiktheid:

DOOR U IN TE SCHRIJVEN VOOR HET ONTVANGEN VAN DE DIENSTEN, BEVESTIGT U DAT U MINIMAAL 18 JAAR OUD BENT EN WETTELIJK IN STAAT BENT OM BINDENDE CONTRACTEN AAN TE GAAN.

3.2 Betaling en belastingen:

3.2.1 Uw gebruik van de Diensten wordt betaald door de relevante derde die u toegang heeft verleend tot deze Diensten, en er zijn geen directe betalingsverplichtingen tussen u en die derde die specifiek zijn voor uw toegang tot deze Diensten. Er zijn geen directe betalingsverplichtingen tussen u en het Bedrijf.

3.3 Uw rechten:

3.3.1 UW AANDACHT WORDT IN HET BIJZONDER GEVESTIGD OP DE PARAGRAFEN OVER DE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U (clausules 6 EN 7) EN BEËINDIGING (clausule 13).

3.3.2 Als consument hebt u altijd wettelijke rechten die aan u zijn toegekend door het dwingend toepasselijk recht (met inbegrip van toepasselijke wettelijke rechtsmiddelen) met betrekking tot de levering van Diensten. Dit omvat dat de Diensten met redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid moeten worden uitgevoerd.

4. Een contract met ons sluiten

4.1 Om onze Bewaking van het dark web te gebruiken, moet u deze Voorwaarden accepteren. Door deze Voorwaarden te accepteren, wordt er een bindend contract tussen ons gesloten, op voorwaarde dat u te allen tijde in aanmerking komt voor het ontvangen van de Diensten, in overeenstemming met clausule 3 (hierboven). U hebt deze voorwaarden aanvaard door te klikken op het vakje ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden en bepalingen’ (of vergelijkbaar) toen u zich voor het eerst inschreef via het portaal om de Diensten te gebruiken.

5. Verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie

5.1 Wanneer u gebruikmaakt van een van onze Diensten, zal Experian gegevens en andere informatie over u verzamelen, gebruiken en openbaarmaken zoals beschreven in zijn privacybeleid. Zorg ervoor dat u dit document zorgvuldig leest voordat u de Diensten gebruikt.

6. Onze aansprakelijkheid jegens u

6.1 Wij leveren de Diensten alleen voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in de Diensten niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke, wederverkoop- of ongeoorloofde doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen, voor zover toegestaan door het toepasselijk recht.

6.2 Hoewel we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Diensten en de infrastructuur die deze ondersteunen vrij zijn van malware en virussen, geven we daarvoor geen garantie en garanderen we ook niet dat ze volledig werken op uw apparatuur. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van een toereikende softwareomgeving, procedures en viruscontroles (inclusief antivirus, software-updates en andere veiligheidscontroles).

6.3 U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT:

6.3.1 UW NALATIGHEID ONS TE VOORZIEN VAN NAUWKEURIGE ACCOUNTGEGEVENS;

6.3.2 UW NALATIGHEID IN HET BEWAREN VAN DE VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW WACHTWOORD OF ACCOUNTGEGEVENS; OF

6.3.3 UW NIET-NALEVING VAN DEZE VOORWAARDEN OF UW FRAUDULEUS GEBRUIK VAN HET WEBPORTAAL.

6.4 ALS WE DEZE VOORWAARDEN NIET NALEVEN, ZIJN WE VERANTWOORDELIJK VOOR ELK VERLIES OF ELKE SCHADE DIE U ONDERVINDT EN DIE EEN VOORZIENBAAR RESULTAAT IS VAN ONZE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST, VAN ONZE GROVE NALATIGHEID OF ONS OPZETTELIJK WANGEDRAG, MAAR WE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ELK VERLIES OF ELKE SCHADE DIE NIET VOORZIENBAAR IS. VERLIES OF SCHADE IS VOORZIENBAAR ALS HET EEN DUIDELIJK GEVOLG WAS VAN ONZE SCHENDING OF ALS HET DOOR U EN ONS WERD OVERWOGEN OP HET MOMENT VAN HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN.

6.5 WIJ SLUITEN ONZE AANSPRAKELIJKHEID OP GEEN ENKELE MANIER UIT OF BEPERKEN DEZE VOOR:

6.5.1 OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID;

6.5.2 FRAUDE OF EEN FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN;

6.5.3 SCHENDING VAN DE VOORWAARDEN DIE WORDEN GEÏMPLICEERD DOOR DE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING (MET INBEGRIP VAN DE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN DIE IN HET VK AAN DE CONSUMENT WORDEN GEBODEN IN HET KADER VAN DE WET OP DE CONSUMENTENRECHTEN 2015); OF

6.5.4 ELKE SCHENDING VAN DE VOORWAARDEN WAARVOOR DE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN BEPERKT OF UITGESLOTEN, ZOALS BEPAALD DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT.

7. Gebeurtenissen buiten onze controle

7.1 Noch u noch het Bedrijf is aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van verplichtingen onder deze Voorwaarden die worden veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze controle.

7.2 Een "gebeurtenis buiten onze controle" heeft betrekking op elke handeling of gebeurtenis die buiten uw of onze redelijke controle valt, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties door derden, burgerlijke onrust, opstand, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, virus (tenzij we geen voorzorgsmaatregelen hebben genomen om schade door virussen te voorkomen/minimaliseren), cyberaanval of uitval van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken of de onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, motortransport of andere middelen van openbaar of particulier vervoer.

7.3 Als er een gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die van invloed is op de uitvoering van uw of onze verplichtingen onder de Voorwaarden:

7.3.1 zal u of het Bedrijf zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact opnemen met de andere partij om haar op de hoogte te stellen; en

7.3.2 worden uw of onze verplichtingen onder de Voorwaarden opgeschort, en de tijd voor de uitvoering van dergelijke verplichtingen wordt verlengd voor de duur van de gebeurtenis buiten onze controle. Wanneer de gebeurtenis buiten onze controle van invloed is op onze levering van Diensten aan u, zullen we, nadat de gebeurtenis buiten onze controle voorbij is, een nieuwe leveringsdatum met u afspreken.

8. Uw verantwoordelijkheid om schadevergoeding te betalen

U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE REDELIJKE KOSTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN OPGELEGD ALS GEVOLG VAN UW SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN OF UW SCHENDING VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN, TENZIJ DWINGEND LOKAAL RECHT ANDERS BEPAALT.

9. Beleid inzake het indienen van ongevraagde ideeën

Wanneer u ons opmerkingen, suggesties of ideeën (gezamenlijk "Feedback") geeft, wordt deze Feedback niet als vertrouwelijk beschouwd en wordt deze het eigendom van het Bedrijf en draagt u hierbij alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) van en op deze Feedback over aan het Bedrijf, en doet u onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand ten gunste van het Bedrijf, zijn nevenvestigingen en hun respectieve cessionarissen van alle rechten die niet kunnen worden overgedragen, met inbegrip van morele rechten. Wij hebben geen verplichting jegens u als u dergelijke Feedback geeft. Het staat ons vrij om voor welk doel dan ook de Feedback te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden aan anderen, in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Alle inhoud van het webportaal en alle inhoud die beschikbaar is via de Diensten, waaronder de ontwerpen, tekst, illustraties, afbeeldingen, video, informatie, toepassingen, software en andere bestanden, zijn exclusief eigendom van het Bedrijf of zijn licentiegevers. U mag geen enkel deel van de inhoud van het webportaal wijzigen, kopiëren, distribueren, reproduceren, publiceren, weergeven, plaatsen of verkopen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

10. Internationaal gebruik

U gaat ermee akkoord om, in verband met uw gebruik van het webportaal, al het lokaal toepasselijk recht met betrekking tot internet, gegevens, e-mail en privacy te volgen.

11. Toepasselijk recht

Tenzij hieronder anders vermeld, zijn deze Voorwaarden onderworpen aan het Engelse recht (niettegenstaande het feit dat er enkele dwingende wettelijke bepalingen in uw lokale rechtsgebied van toepassing kunnen zijn). Dit betekent dat een contract voor het gebruik van een van de Diensten, en elk geschil dat, of rechtsvordering die, daaruit voortvloeit of ermee verband houdt, beheerst wordt door het Engelse recht. U en wij gaan er beiden mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid zullen hebben. U kunt ook recht hebben op bepaalde consumentenbeschermingsrechten volgens de rechtbanken en/of wetten van uw lokale rechtsgebied.

12. De beveiliging van uw wachtwoorden en account

12.1 U stemt ermee in en begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden die verbonden zijn aan accounts die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. In overeenstemming hiermee, gaat u ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent jegens ons voor alle activiteiten die zich voordoen onder uw account. Als u op de hoogte raakt van mogelijk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of van uw account, stemt u ermee in ons daarvan direct in kennis te stellen.

12.2 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van hardware en software die compatibel zijn met de Diensten (inclusief het webportaal). De hardware- en softwarevereisten worden gespecificeerd op het webportaal.

13. Beëindiging

13.1 Deze Voorwaarden blijven van toepassing totdat een beëindiging tot stand komt door u of door ons zoals hieronder uiteengezet.

13.2 Als u uw wettelijke overeenkomst met ons op grond van deze Voorwaarden wilt beëindigen, kunt u dit doen door ons een e-mail te sturen naar globalidworks@experian.com met een aanvraag om uw account te sluiten.

13.3 Wij kunnen onze wettelijke overeenkomst met u op grond van deze Voorwaarden beëindigen als:

13.3.1 u een of meer van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden wezenlijk hebt overtreden;

13.3.2 u betrokken bent bij illegaal of ongepast gebruik van de Diensten;

13.3.3 we daartoe worden verplicht door de wet (bijvoorbeeld waar de levering van de Diensten aan u onwettig is of wordt); of

13.3.4 u uw toestemming van deze Voorwaarden of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met het privacybeleid en het cookiebeleid, herroept of weigert, waardoor wij niet langer in staat zijn de Diensten aan u te leveren.

14. Diversen

14.1 Geen enkele afstandsverklaring van een schending van een bepaling van deze Voorwaarden of van een overeenkomst met ons vormt een afstand van enige voorafgaande, gelijk optredende of volgende schending van dezelfde of andere bepalingen. Alle afstandsverklaringen moeten schriftelijk worden opgesteld. Indien enig onderdeel of bepaling van deze Voorwaarden of van een andere overeenkomst tussen u en ons door een bevoegde rechterlijke instantie ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zullen de overige onderdelen of bepalingen van deze Voorwaarden of een andere overeenkomst tussen u en ons volledig van kracht blijven. Alle afstandsverklaringen moeten schriftelijk worden opgesteld.

14.2 U bevestigt dat u, door in te stemmen met deze Voorwaarden, niet hebt vertrouwd op enige andere verklaring die aan u is afgelegd dan die welke in deze Voorwaarden is opgenomen, en u stemt ermee in dat u, voor zover toegestaan door de wet, geen rechtsmiddelen zult inzetten met betrekking tot dergelijke aanvullende verklaringen. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid van Experian voor de wereldwijde diensten van Identityworks vormen de volledige juridische overeenkomst tussen u en ons en beheren uw gebruik van de Diensten (met uitzondering van Diensten die we u leveren onder een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst) en vervangen volledig andere eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot de Diensten. Niets in deze clausule zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten met betrekking tot een frauduleuze of nalatige verkeerde voorstelling van zaken, ongeacht of dit een voorwaarde van de Voorwaarden is geworden (of die niet kan worden uitgesloten onder de lokale wetgeving die van toepassing kan zijn).

14.3 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Voorwaarden. Indien dit gebeurt zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en uw toestemming verkrijgen, indien dit vereist is door het toepasselijk recht.

14.4 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het contract tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om de voorwaarden ervan af te dwingen.

14.5 Elke clausule van deze Voorwaarden is afzonderlijk van toepassing. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van de clausules onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende clausules volledig van kracht.

15. SPECIFIEKE WIJZIGINGEN VAN DE CLAUSULES 2 TOT EN MET 14 VOOR BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN

Houd er rekening mee dat als u een inwoner bent (of gevestigd bent, in het geval van Polen) van Australië, Canada, Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Nederland, Spanje, Mexico, Brazilië, Maleisië, Zweden, Oostenrijk, Finland en Denemarken, deze Voorwaarden volledig van kracht zijn op ons contract met u, onder voorbehoud van de variaties die van toepassing zijn op het land waar u daadwerkelijk verblijft. De variaties die van toepassing zijn op elk land zijn als volgt:

15.1 AUSTRALIË

15.1.1 Als u inwoner van Australië bent, kunt u, naast de rechten uiteengezet in clausule 3.3, de consumentengaranties hebben zoals uiteengezet in de Wet inzake mededinging en consumentenrechten 2010 (Competition and Consumer Act 2010 (Cth)).

15.1.2 Als u inwoner van Australië bent, sluiten wij, naast clausule 6.5, op geen enkele manier onze aansprakelijkheid uit of beperken we onze aansprakelijkheid voor de rechten en rechtsmiddelen die aan consumenten worden verstrekt op grond van de Wet inzake mededinging en consumentenrechten 2010 die niet bij wet kan worden uitgesloten.

15.2 CANADA

15.2.1 Als u inwoner van Canada bent zullen wij u, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 2.7, minimaal 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt, op de hoogte stellen van wijzigingen in deze Voorwaarden met betrekking tot de Diensten waarvoor u al bent ingeschreven op grond van een contract tussen ons.

15.2.2 Als u een inwoner van Quebec bent waarop de Wet ter bescherming van consumenten van Quebec (Quebec Consumer Protection Act) van toepassing is, zijn: (i) de bepalingen van de clausules 6 en 8 mogelijk niet volledig op u van toepassing; en (ii) deze Voorwaarden, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 11, onderworpen aan de wetten van Quebec en hebben de rechtbanken van Quebec rechtsbevoegdheid

15.3 DUITSLAND

15.3.1 Als u inwoner van Duitsland bent, wordt in plaats van de clausules 6.1 tot en met 6.5 onze aansprakelijkheid voor eventuele schade en nutteloze kosten als volgt beperkt:

15.3.1.1 In geval van opzettelijke handelingen, opzettelijke niet-openbaarmaking van een defect, grove nalatigheid, rechtsvorderingen op basis van schade aan leven, lichaam of gezondheid en rechtsvorderingen op grond van de Duitse wet op productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz), wordt onze aansprakelijkheid uitsluitend bepaald in overeenstemming met de Duitse wetgeving.

15.3.1.2 In geval van geringe nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk als wij dergelijke contractuele verplichtingen schenden, waarvan de nakoming de gepaste uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maakt, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst en de naleving waar u voortdurend op vertrouwt (de zogenaamde “hoofdverplichtingen” (Kardinalpflichten)) in gevaar zou brengen. In dergelijke gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot typische en voorzienbare schade. In alle andere gevallen zijn wij niet aansprakelijk voor geringe nalatigheid.

15.3.2 Als u inwoner van Duitsland bent, is clausule 8 van toepassing, maar omvat deze niet uw schendingen van deze voorwaarden als deze schendingen buiten uw schuld zijn.

15.3.3 Als u inwoner van Duitsland bent, is clausule 9 onderworpen aan alle Duitse wetten die van toepassing zijn op niet voor afstand vatbare rechten op grond van de Duitse auteursrechtwetgeving.

15.3.4 Als u inwoner van Duitsland bent stemt u ermee in en begrijpt u, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 12.1, dat u verantwoordelijk bent voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden die verbonden zijn aan accounts die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. In overeenstemming hiermee, gaat u ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent jegens ons voor alle activiteiten die zich voordoen onder uw account, tenzij de activiteit buiten uw schuld is. Als u op de hoogte raakt van mogelijk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of van uw account, stemt u ermee in ons daarvan direct in kennis te stellen.

15.3.5 Als u inwoner van Duitsland bent, is clausule 13.3.1 van toepassing, tenzij de schending zodanig is dat de overeenkomst onder Duits recht niet kan worden beëindigd.

15.3.6 Als u inwoner van Duitsland bent, houd er dan rekening mee dat we ons niet verplichten tot alternatieve geschillenbeslechting en dat we dit ook niet hoeven te doen.

15.4 IERLAND

15.4.1 Als u inwoner van Ierland bent, hebt u, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 11, het recht om in beroep te gaan bij de Ierse rechtbanken.

15.5 ITALIË

15.5.1 Als u inwoner van Italië bent, sturen we u een e-mail om te bevestigen dat er een bindend contract tussen ons is gesloten en deze e-mail bevat een kopie van deze Voorwaarden.

15.5.2 Als u inwoner van Italië bent, komen u en wij, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 11, overeen dat de Italiaanse rechtbanken exclusieve rechtsbevoegdheid hebben, onder voorbehoud van onze instemming dat u ook het recht hebt om een rechtsvordering in te stellen voor de Engelse rechtbanken, als u dat liever hebt.

15.5.3 Als u inwoner van Italië bent, kunnen we, in plaats van dat clausule 13.3.1 van toepassing is, onze wettelijke overeenkomst met u beëindigen als u een of meer bepalingen van de onderstaande bepalingen wezenlijk hebt geschonden: 3, 8, 9, 10, 12.

15.5.4 Als u inwoner van Italië bent en uw contract met ons wilt annuleren, kunt u het Italiaanse voorbeeld van het annuleringsformulier dat uiteengezet is volgens deze Voorwaarden terugsturen naar privacy@csid.com

15.6 POLEN

15.6.1 Als u in Polen gevestigd bent, is clausule 6.4 niet van toepassing en zijn wij jegens u verantwoordelijk voor het niet of slecht nakomen van onze verplichtingen op grond van de algemene voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek.

15.6.2 Als u in Polen gevestigd bent, sluiten wij, naast clausule 6.5, op geen enkele manier onze aansprakelijkheid uit of beperken we onze aansprakelijkheid voor: (i) schade die door ons opzettelijk is toegebracht; of (ii) de rechten en rechtsmiddelen die aan consumenten zijn verstrekt op grond van het Burgerlijk Wetboek.

15.6.3 Als u in Polen gevestigd bent, hebt u, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 11, het recht om in beroep te gaan bij de Poolse rechtbanken.

15.7 NEDERLAND

15.7.1 Als u inwoner van Nederland bent, kunt u, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 11, de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Nederland kiezen binnen een periode van 1 maand nadat de forumkeuze in clausule 11 schriftelijk is aangevraagd. Als u deze alternatieve rechtsbevoegdheid niet tijdig kiest, hebben de rechtbanken van Engeland rechtsbevoegdheid.

15.8 SPANJE

15.8.1 Als u inwoner van Spanje bent, zijn deze Voorwaarden, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 11, onderworpen aan de Spaanse wetgeving. Dit betekent dat een contract voor het gebruik van een van de Diensten, en elk geschil dat, of elke rechtsvordering die daaruit voortvloeit of ermee verband houdt, beheerst wordt door het Spaanse recht. De rechtbanken van Spanje hebben exclusieve rechtsbevoegdheid.

15.9 MEXICO

15.9.1 Als u inwoner van Mexico bent, zijn de partijen bij de uitvoering van deze voorwaarden verplicht om te allen tijde te voldoen aan de vereisten van de Mexicaanse wetgeving inzake gegevensbescherming. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang hebben tot uw informatie en alle andere informatie die wij nodig achten, die onderworpen blijft aan onze privacyverklaring en ons cookiebeleid. U en wij verklaren en garanderen elkaar dat u en wij de bepalingen van de Mexicaanse wetgeving inzake gegevensbescherming en de voorschriften ervan begrijpen, evenals de voorwaarden en bepalingen van de privacyverklaring en het cookiebeleid, en derhalve komen u en wij overeen om aansprakelijk te zijn en te voldoen aan dergelijke voorwaarden en bepalingen in verband met de uitvoering van de verplichtingen op grond van deze Voorwaarden. U erkent en stemt ermee in dat onze privacyverklaring en ons cookiebeleid volledig in overeenstemming zijn met de Mexicaanse wetgeving inzake gegevensbescherming, en dat de bepalingen van de privacyverklaring en het cookiebeleid ons volledig machtigen om toegang te krijgen tot uw informatie op grond van de voorwaarden die daarin uiteengezet zijn.

15.9.2 Ter verduidelijking heeft de term “Mexicaanse wetgeving inzake gegevensbescherming” betrekking op het geheel van (a) de “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares” van Mexico; (b) alle voorschriften en aanvullende normen van de “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares” van Mexico; en (c) alle andere wetten, voorschriften en normen in verband met de bescherming van persoonlijke gegevens van Mexico.

15.10 BRAZILIË

15.10.1 Als u in Brazilië gevestigd bent, sluiten wij, naast clausule 6.5, op geen enkele manier onze aansprakelijkheid uit of beperken we onze aansprakelijkheid voor de rechten en rechtsmiddelen die aan consumenten zijn verstrekt op grond van het Burgerlijk Wetboek en de Wet consumentenrechten 1990.

15.10.2 Als u in Brazilië gevestigd bent, zijn deze Voorwaarden, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 11, onderworpen aan de Braziliaanse wetgeving. Dit betekent dat een contract voor het gebruik van een van de Diensten, en elk geschil dat, of elke rechtsvordering die daaruit voortvloeit of ermee verband houdt, beheerst wordt door het Braziliaanse recht. De rechtbanken van Brazilië hebben exclusieve rechtsbevoegdheid.

15.10.3 Als u in Brazilië gevestigd bent, kunnen deze Voorwaarden, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 13, op elk moment door een van de partijen worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving dertig (30) dagen van tevoren.

15.10.4 Als u in Brazilië gevestigd bent, zijn de partijen door het accepteren van deze Voorwaarden te allen tijde verplicht om te voldoen aan de vereisten van de huidige Braziliaanse wetgeving. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang hebben tot uw informatie en alle andere informatie die wij nodig achten, die onderworpen blijft aan onze privacyverklaring en ons cookiebeleid, en u kunt uw rechten op inzage, correctie, annulering en/of verzet uitoefenen in overeenstemming met de huidige wetgeving door contact met ons op te nemen via een van de onderstaande methoden:

15.10.5 De klantengebruikers van SerasaConsumidor kunnen elke dag van 8.00 tot 20.00 uur contact opnemen met de klantenservice van SerasaConsumidor op 11 3003-6300.

15.11 MALEISIË

15.11.1 Als u inwoner van Maleisië bent, zijn de partijen bij de uitvoering van deze Voorwaarden verplicht om te allen tijde te voldoen aan de vereisten van de Maleisische wetgeving inzake persoonlijke gegevensbescherming 2010 (Wet 709) (“PDPA”). Om naleving van de PDPA (die van tijd tot tijd kan worden herzien) te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt volledig in overeenstemming is met de PDPA en niet zal leiden tot een schending van of inbreuk op de PDPA. U erkent en stemt ermee in dat onze privacyverklaring en ons cookiebeleid volledig in overeenstemming zijn met de PDPA, en dat de bepalingen van de privacyverklaring en het cookiebeleid ons volledig machtigen om toegang te krijgen tot uw informatie op grond van de voorwaarden die daarin uiteengezet zijn.

15.11.2 Voor de toepassing van deze clausule 15.11, zal “persoonlijke gegevens” de betekenis hebben zoals gedefinieerd in de PDPA.

15.11.3 Als u inwoner van Maleisië bent, zijn deze Voorwaarden, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 11, onderworpen aan de Maleisische wetgeving. De rechtbanken van Maleisië hebben exclusieve rechtsbevoegdheid.

15.12 ZWEDEN

15.12.1 Als u inwoner van Zweden bent, is clausule 8 van toepassing, maar omvat deze niet uw schendingen van deze Voorwaarden als deze schendingen buiten uw schuld zijn.

1.1.1 Als u inwoner van Zweden bent, houd er dan rekening mee dat we ons niet verplichten tot alternatieve geschillenbeslechting, en dat we dit ook niet hoeven te doen.

15.13 Oostenrijk

15.13.1 Als u inwoner van Oostenrijk bent, wordt in plaats van de clausules 6.1 tot en met 6.5 onze aansprakelijkheid voor eventuele schade en nutteloze uitgaven als volgt beperkt:

15.13.1.1 In geval van opzettelijke handelingen, opzettelijke niet-openbaarmaking van een defect, grove nalatigheid, rechtsvorderingen op basis van schade aan leven, lichaam of gezondheid en rechtsvorderingen op grond van de Oostenrijkse wet op productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz), wordt onze aansprakelijkheid uitsluitend bepaald in overeenstemming met de Oostenrijkse wetgeving en zal deze niet beperkt worden door deze Overeenkomst.

15.13.1.2 In geval van geringe nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk als wij dergelijke contractuele verplichtingen schenden, waarvan de nakoming de gepaste uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maakt, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst en de naleving waar u voortdurend op vertrouwt (de zogenaamde “hoofdverplichtingen” (Kardinalpflichten)) in gevaar zou brengen. In dergelijke gevallen wordt onze aansprakelijkheid uitsluitend bepaald in overeenstemming met de Oostenrijkse wetgeving en wordt deze niet beperkt door deze Overeenkomst. In alle andere gevallen zijn wij niet aansprakelijk voor geringe nalatigheid.

15.13.1.3 Uw wettelijke garantierechten, zoals verleend door de Oostenrijkse wetgeving, blijven onbeperkt door deze Overeenkomst.

15.13.2 Als u inwoner van Oostenrijk bent, is clausule 8 van toepassing, maar omvat deze niet uw schendingen van deze Voorwaarden als deze schendingen buiten uw schuld zijn.

15.13.3 Als u inwoner van Oostenrijk bent, is clausule 9 onderworpen aan alle Oostenrijkse wetten die van toepassing zijn op niet voor afstand vatbare rechten op grond van de Oostenrijkse auteursrechtwetgeving. Bovendien worden er, als u inwoner van Oostenrijk bent, geen rechten overgedragen of er wordt geen afstand van gedaan, en we zullen voor geen enkel doel de Feedback gebruiken, kopiëren of distribueren aan anderen als u ons expliciet in de Feedback meldt dat u geen rechten wilt overdragen/er geen afstand van wilt doen en/of dat u niet wilt dat wij de Feedback gebruiken, kopiëren of distribueren aan anderen. Daarnaast hoeft de toestemming van het Bedrijf volgens de laatste zin van clausule 9 niet schriftelijk te worden gegeven om juridisch bindend te zijn als u een inwoner van Oostenrijk bent.

15.13.4 Als u inwoner van Oostenrijk bent, is de rechtskeuze in clausule 11 van toepassing, maar ongeacht de rechtskeuze, geniet u ook de bescherming van alle verplichte beschermingsbepalingen (dit omvat in het bijzonder uw consumentenbeschermingsrechten) van de Oostenrijkse wetgeving.

15.13.5 Als u inwoner van Oostenrijk bent, zullen de volgens de Oostenrijkse wetgeving bevoegde rechtbanken, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 11, bevoegd zijn. U kunt echter ook rechtsvorderingen indienen tegen het Bedrijf op grond van deze Overeenkomst bij de bevoegde rechtbanken van Engeland en Wales.

15.13.6 Als u inwoner van Oostenrijk bent stemt u ermee in en begrijpt u, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 12.1, dat u verantwoordelijk bent voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden die verbonden zijn aan accounts die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. In overeenstemming hiermee, gaat u ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent jegens ons voor alle activiteiten die zich voordoen onder uw account, tenzij de activiteit buiten uw schuld is. Als u op de hoogte raakt van mogelijk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of van uw account, stemt u ermee in ons daarvan direct in kennis te stellen.

15.13.7 Als u inwoner van Oostenrijk bent en uw contract met ons wilt annuleren, kunt u ook het Oostenrijkse voorbeeld van het annuleringsformulier dat uiteengezet is volgens deze Voorwaarden terugsturen naar globalidworks@experian.com. Het gebruik van dit formulier is echter niet vereist, clausule 13.2. is van toepassing.

15.13.8 Als u inwoner van Oostenrijk bent hoeven afstandsverklaringen van het Bedrijf, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 14.1, niet schriftelijk te zijn.

15.13.9 Als u inwoner van Oostenrijk bent, is clausule 14.3 van toepassing, maar we zullen onze verplichtingen onder deze Overeenkomst alleen overdragen aan een derde als u uw toestemming hebt gegeven voor deze overdracht.

15.13.10 Als u inwoner van Oostenrijk bent, houd er dan rekening mee dat we ons niet verplichten tot alternatieve geschillenbeslechting en dat we dit ook niet hoeven te doen.

15.14 FINLAND

15.14.1 Als u inwoner van Finland bent worden deze Voorwaarden, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 11, beheerst door de Finse wetgeving, met uitsluiting van de beginselen van rechtskeuze. Dit betekent dat een contract voor het gebruik van een van de Diensten, en elk geschil of claim dat daaruit voortvloeit of ermee verband houdt, beheerst wordt door het Finse recht. De rechtbanken van Finland hebben exclusieve rechtsbevoegdheid.

15.14.2 U hebt het recht om in beroep te gaan bij de Finse rechtbanken. U hebt ook het recht om een rechtsvordering in te dienen bij de Finse Raad voor consumentengeschillen, (https://www.kuluttajariita.fi/fi/) Postbus 306, FI-00531 Helsinki Finland. Om de zaak voor te leggen aan de Raad voor consumentengeschillen, dient u eerst contact op te nemen met de Adviesdiensten voor consumenten (tel. +29 505 3050, https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

15.15 DENEMARKEN

15.15.1 Als u inwoner van Denemarken bent zijn deze Voorwaarden, in tegenstelling tot het vermelde in clausule 11, daarnaast onderworpen aan de verplichte Deense consumentenwetgeving. Verder hebt u mogelijk het recht om te verklaren dat de rechtbanken van Denemarken bevoegd zijn op grond van alle toepasselijke wetgeving inzake forumkeuze, waaronder de Deense wet op burgerlijke rechtsvordering.

Ingangsdatum: 14 december 2020