Vilkår og betingelser

DETTE ER VILKÅRENE FOR AFTALEN MELLEM DIG OG CSIDENTITY. INDHOLDET I DENNE AFTALE ER VIGTIGT, SÅ DU BEDES TAGE DIG TID TIL AT LÆSE DEN OMHYGGELIGT IGENNEM. VED AT BRUGE TJENESTERNE ANERKENDER DU, AT DU HAR LÆST, FORSTÅET, ANERKENDT OG ACCEPTERET DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER KAN EKSEKVERES PÅ ENTEN ENGELSK, DANSK, HOLLANDSK, EUROPÆISK FRANSK, FINSK, CANADISK FRANSK, TYSK, ITALIENSK, NORSK, POLSK, PORTUGISISK, SPANSK, SVENSK ELLER TYRKISK. FOR AT LÆSE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER PÅ DE ANDRE SPROG, BEDES DU BRUGE FØLGENDE LINKS: Danish (Dansk), Dutch (Nederlandse), European French (Européen Français), Finnish (Suomen), French Canadian (Français Canadian), German (Deutsch), Italian (Italiano), Norwegian (Norsk), Polish (Polska), Portuguese (Português), Swedish (Svenska), eller Turkish (Türk).

HVIS DU OPHOLDER DIG I AUSTRALIEN, CANADA, TYSKLAND, ITALIEN, POLEN, HOLLAND, SPANIEN, MEXICO, BRASILIEN, MALAYSIA, SVERIGE, ØSTRIG, FINLAND ELLER DANMARK, ER DER VISSE BESTEMMELSER I §2 TIL 14 HERUNDER, SOM TILSIDESÆTTES AF § 15. SE PARAGRAF 15 FOR NÆRMERE OPLYSNINGER.

1. Om os

Vi er ConsumerInfo.com, Inc., et selskab i Californien (”CIC”, ”virksomhed”, ”vi”, ”os”, ”vores”) med hjemsted i USA. Vores adresse er 475 Anton Blvd., Costa Mesa, Californien 962626. Vores skattenummer er 95-4465932. Du kan kontakte os på globalIDworks@experian.com.

Selvom din kontrakt er med os, handler vi på vegne af CSIdentity Corporation, en Experian-virksomhed og også kendt som Experian Partner Solutions (med hovedkontor på 1501 South Mopac Expressway, Suite 200, Austin, TX 78746, USA), ("Experian") som en kontraherende enhed. Behandlingen af dine personoplysninger udføres i forbindelse med Experians tjenester som beskrevet i Databeskyttelseserklæringen og cookiepolitikken på Experians vegne. Se venligst §5 nedenfor.

2. Om disse vilkår

2.1 Disse vilkår og betingelser ("aftalen" eller "vilkårene") regulerer sammen med vores meddelelse om personlige oplysninger og politik om cookies forholdet mellem selskabet og dem, der modtager og/eller bruger ("brugere" eller "dig") de følgende tjenester, som tilbydes af selskabet i forbindelse med IdentityWorks℠ internationale tjenester (samlet benævnt "tjenesterne"):

2.1.1 Overvågning af det mørke internet, som tilbydes via vores interaktive internetportal. Du får adgang til en interaktiv internetportal, der giver dig mulighed for at tilmelde dig overvågningstjenester i forbindelse med data og andre oplysninger (herunder de personoplysninger, der er beskrevet i vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og politik om cookies), der leveres til os. Hvis vi identificerer, at sådanne data eller oplysninger potentielt er knyttet til oplysninger, der opdages på eller indhentes fra det ”mørke net” (websteder, hvor stjålne oplysninger udveksles, videregives og/eller sælges online) i forbindelse med levering af vores tjenester, vil vi alarmere dig og underrette dig om de formodede kompromitterede oplysninger. Vær opmærksom på, at eventuelle omkostninger, der pådrages i forbindelse med din forbindelse til internettet, vil forblive for egen regning i henhold til de vilkår, der er aftalt med din netværksudbyder.

2.1.2 Selvbetjente gendannelsestjenester giver dig trinvise instruktioner til reparation og gendannelse af en kompromitteret identitet via vores internetportal. Dette omfatter en vejledning til at hjælpe dig med at forstå indvirkningen af en kompromitteret identitet, et sæt dokumenter og trinvise instruktioner til at hjælpe dig med at gendanne deres identitet.

2.2 Hver tjeneste leveres med forbehold af den beskrivelse af tjenesten, der er angivet ovenfor, og enhver yderligere beskrivelse af tjenesten, der leveres med den pågældende tjeneste, som kan angive yderligere særlige betingelser i forbindelse med tjenesten.

2.3 Du vil blive bedt om at læse og acceptere disse vilkår, før du tilmelder dig tjenesterne. Hvis du nægter at acceptere disse vilkår, vil du ikke kunne tilmelde dig de relevante tjenester. Hvis du ikke accepterer disse vilkår i deres helhed, skal du ikke tilmelde dig eller bruge tjenesterne. Hvis du har spørgsmål om disse vilkår, bedes du kontakte os på globalIDworks@experian.com.

2.4 I henhold til vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og politik om cookies kan du blive bedt om at give dit samtykke til behandlingen af dine persondata. Som beskrevet i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies kan du afvise at give (eller når som helst tilbagekalde) dette samtykke. Hvis vi er nødt til at anmode om det i henhold til gældende lovgivning, for lovligt at behandle dine persondata for at levere tjenesterne, hvor du afviser eller tilbagekalder dit samtykke, kan vi dog muligvis ikke levere tjenesterne til dig.

2.5 Disse vilkår erstatter eventuelle andre vilkår og betingelser tilhørende tredjeparter, der er forbundet med tjenesterne, i det omfang de er i strid med disse vilkår.

2.6 Vi forbeholder os retten til til enhver tid efter eget skøn at ændre eller opdatere disse vilkår på grund af f.eks. ændring af lovgivning eller indførelse af ændringer til tjenesterne. Disse vilkår vil dog fortsat gælde for de tjenester, du allerede bruger, og eventuelle ændringer i disse vilkår vil kun gælde i det omfang, du tilmelder dig og bruger eventuelle yderligere tjenester efter den dato, hvor disse vilkår er blevet opdateret. Derfor bedes du, hver gang du ønsker at tilmelde dig en tjeneste, gennemgå disse vilkår for de mest aktuelle oplysninger igen for at sikre, at du forstår de vilkår, der gælder på det tidspunkt.

2.7 Du vil blive underrettet om eventuelle ændringer i disse vilkår med hensyn til tjenester, som du allerede er tilmeldt i henhold til kontrakten mellem os, mindst ti (10) dage før ændringen foretages, i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du ikke accepterer den foreslåede ændring, kan du udøve din ret til at opsige tjenesterne i overensstemmelse med paragraf 13 i disse vilkår.

3. Din berettigelse og dine rettigheder

3.1 Egnethed:

VED AT TILMELDE DIG TIL AT MODTAGE TJENESTERNE, BEKRÆFTER DU, AT DU ER MINDST 18 ÅR GAMMEL OG ER JURIDISK I STAND TIL AT INDGÅ KONTRAKTER.

3.2 Betaling og afgifter:

3.2.1 Din brug af tjenesterne betales af den relevante tredjepart, som har givet dig adgang til disse tjenester, og der er ingen direkte betalingsforpligtelser mellem dig og den pågældende tredjepart, som er specifikke for din adgang til disse tjenester. Der er ingen direkte betalingsforpligtelser mellem dig og virksomheden.

3.3 Dine rettigheder:

3.3.1 DIN OPMÆRKSOMHED HENLEDES SÆRLIGT TIL AFSNITTENE OM ANSVAR OVER FOR DIG (PARAGRAFFERNE6 OG 7) OG OPSIGELSE(PARAGRAF13).

3.3.2 Som forbruger vil du altid have juridiske rettigheder, der tildeles dig i henhold til den obligatoriske gældende lovgivning (herunder eventuelle gældende lovbestemte retsmidler) i forbindelse med leveringen af tjenester. Dette omfatter, at tjenesterne skal udføres med rimelig dygtighed og omhu.

4. Indgåelse af kontrakt med os

4.1 For at bruge vores overvågning af det mørke internet vil du blive bedt om at acceptere disse vilkår. Ved at acceptere disse vilkår vil der blive indgået en bindende kontrakt mellem os, forudsat at du til enhver tid er berettiget til at modtage tjenesterne, i overensstemmelse med paragraf 3 (ovenfor). Du vil have accepteret disse vilkår ved at klikke på feltet "Jeg accepterer vilkårene og betingelserne" (eller lignende), når du tilmelder dig via portalen for at bruge tjenesterne.

5. Indsamling og brug af dine personoplysninger

5.1 Når du bruger en af vores tjenester, indsamler, bruger og overgiver Experian data og andre oplysninger om dig som beskrevet i deres fortrolighedspolitik. Sørg for, at du læser dette dokument omhyggeligt, før du bruger tjenesterne.

6. Vores ansvar over for dig

6.1 Vi leverer kun tjenesterne til privat brug. Du accepterer ikke at bruge tjenesterne til kommercielle, forretningsmæssige, videresalg eller uautoriserede formål, og vi har intet erstatningsansvar over for dig for eventuelt tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmulighed, i det omfang det er tilladt ved gældende lovgivning.

6.2 Selvom vi tager skridt til at forsøge at sikre, at tjenesterne og infrastrukturen, der understøtter dem, er fri for malware og virusser, giver vi ingen sådan garanti, og vi garanterer heller ikke, at de vil fungere fuldt ud på dit udstyr. Du er ansvarlig for at implementere et tilstrækkeligt softwaremiljø, tilstrækkelige procedurer og viruskontroller (herunder antivirus, softwareopdateringer og andre sikkerhedskontroller).

6.3 DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT VIRKSOMHEDEN IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG I FORBINDELSE MED TAB SOM FØLGE AF:

6.3.1 UNDLADELSE AF AT GIVE OS PRÆCISE KONTOOPLYSNINGER;

6.3.2 FORSØMMELSE AF AT HOLDE DIN ADGANGSKODE ELLER KONTODETALJER SIKRE OG FORTROLIGE, ELLER

6.3.3 MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE VILKÅR ELLER DIN SVIGAGTIGE BRUG AF WEBPORTALEN.

6.4 HVIS VI IKKE OVERHOLDER DISSE VILKÅR, ER VI ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, DU LIDER, OG SOM ER ET FORUDSIGELIGT RESULTAT AF VORES BRUD PÅ DENNE AFTALE ELLER VORES GROVE UAGTSOMHED ELLER FORSÆTLIGE FORSØMMELIGHED, MEN VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGET TAB ELLER NOGEN SKADE, DER IKKE ER FORUDSIGELIG. TAB ELLER SKADER ER FORUDSIGELIGE, HVIS DET VAR EN ÅBENLYS KONSEKVENS AF VORES BRUD, ELLER HVIS DET VAR PÅTÆNKT AF DIG OG OS PÅ DET TIDSPUNKT, VI INDGIK I DISSE VILKÅR.

6-5 VI UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER IKKE PÅ NOGEN MÅDE VORES ANSVAR FOR:

6.5.1 DØDSFALD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF VORES UAGTSOMHED

6.5.2 SVIG ELLER SVIGAGTIG VILDLEDNING

6.5.3 BRUD PÅ VILKÅRENE, DER ER UNDERFORSTÅET I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING OG BESTEMMELSER (HERUNDER, I STORBRITANNIEN, DE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER, DER YDES TIL FORBRUGERE I HENHOLD TIL CONSUMER RIGHTS ACT 2015), ELLER

6.5.4 ETHVERT BRUD PÅ VILKÅRENE, FOR HVILKET ERSTATNINGSANSVAR IKKE KAN BEGRÆNSES ELLER UDELUKKES SOM DET YDES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

7. Force majeure

7.1 Hverken du eller virksomheden vil være ansvarlig for eventuel manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af eventuelle forpligtelser i henhold til disse vilkår, der er forårsaget af force majeure.

7.2 ”Force majeure" betyder enhver handling eller hændelse, der ligger uden for din eller vores rimelige kontrol, herunder uden begrænsning strejker, spærringer eller anden branchemæssig handling af tredjeparter, civil uro, optøjer, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, nedsynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe, virus (medmindre vi ikke har truffet sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre/minimere skader forårsaget af virus), cyberangreb eller svigt af offentlige eller private telekommunikationsnetværk eller umulig brug af jernbaner, forsendelse, fly, motortransport eller andre former for offentlig eller privat transport.

7.3 I tilfælde af force majeure, som påvirker udførelsen af dine eller vores forpligtelser i henhold til vilkårene:

7.3.1 skal du eller virksomheden kontakte den anden part i vilkårene så hurtigt som det med rimelighed er muligt for at underrette dem, og

7.3.2 dine eller vores forpligtelser i henhold til vilkårene vil blive suspenderet, og tiden til opfyldelse af sådanne forpligtelser vil blive forlænget i hele force majeure-hændelsens varighed. Hvor force majeure påvirker vores levering af tjenester til dig, vil vi arrangere en ny leveringsdato med dig, når force majeure-begivenheden er overstået.

8. Dit ansvar for at betale erstatning

DU ER ANSVARLIG FOR ALLE RIMELIGE OMKOSTNINGER, VIRKSOMHEDEN PÅDRAGER SIG SOM FØLGE AF DIN OVERTRÆDELSE AF DISSE VILKÅR ELLER DIN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING, REGLER ELLER BESTEMMELSER, MEDMINDRE OBLIGATORISKE LOKALE LOVGIVNINGSBESTEMMELSER ANGIVER ANDET.

9. Politik for indsendelse af uopfordrede idéer

Når du giver os kommentarer, forslag eller idéer (samlet, ”feedback"), betragtes sådan feedback ikke som fortrolig og bliver virksomhedens ejendom, og du overdrager og overfører hermed alle rettigheder, enhver titel og interesse (herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder) i og til al sådan feedback, som og når den oprettes, til virksomheden og uden betingelser, og frasiger dig uigenkaldeligt til fordel for virksomheden, dens associerede selskaber og deres respektive modtagere alle rettigheder, som ikke kan tildeles, herunder moralske rettigheder. Vi er ikke forpligtede over for dig, hvis du giver sådan feedback. Vi kan frit bruge, kopiere eller distribuere feedbacken til andre til ethvert formål i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

Alt indhold på webportalen og alt indhold, der er tilgængeligt via tjenesterne, herunder design, tekst, grafik, billeder, video, oplysninger, programmer, software og andre filer, ejes udelukkende af virksomheden eller dens licensgivere. Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, reproducere, offentliggøre, vise, poste eller sælge nogen del af webportalens indhold uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden.

10. International anvendelse

Du accepterer at følge alle gældende, lokale love i forbindelse med internettet, data, e-mail og beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med din brug af internetportalen.

11. Gældende lov

Medmindre andet er angivet nedenfor, er disse vilkår underlagt engelsk lovgivning (uanset, at der kan være nogle obligatoriske juridiske bestemmelser i din lokale jurisdiktion, som ikke desto mindre vil gælde). Det betyder, at en kontrakt for brugen af enhver af tjenesterne og enhver tvist eller ethvert krav, der måtte udspringe af eller i forbindelse med den, vil være underlagt engelsk lovgivning. Du og vi accepterer begge, at domstolene i England ikke vil have enekompetence. Du kan også være berettiget til visse forbrugerbeskyttelsesrettigheder i henhold til domstolene og/eller lovgivningen i din lokale jurisdiktion.

12. Dine adgangskoder og kontosikkerhed

12.1 Du accepterer og forstår, at du er ansvarlig for at bevare fortroligheden for ​​adgangskoder forbundet med enhver konto, du bruger til at få adgang til tjenesterne. I overensstemmelse hermed accepterer du, at du vil være eneansvarlig for alle de aktiviteter, der foregår under din konto. Såfremt du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din adgangskode eller af din konto, indvilliger du i straks at underrette os straks om dette.

12.2 Du er ansvarlig for at bruge hardware og software, der er kompatibelt til brug med tjenesterne (herunder webportalen). Kravene til hardware og software er angivet på webportalen.

13. Opsigelse

13.1 Disse betingelser vil fortsat gælde, indtil de opsiges af enten dig eller os som beskrevet nedenfor.

13.2 Hvis du ønsker at opsige din juridiske aftale med os i henhold til disse vilkår, kan du gøre det ved at sende os en e-mail med en forespørgsel om, at vi lukker din konto på globalidworks@experian.com..

13.3 Vi kan opsige vores juridiske aftale med dig i henhold til disse vilkår, hvis:

13.3.1 du væsentligt har overtrådt én eller flere af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår

13.3.2 du er involveret i eventuel ulovlig eller uretmæssig brug af tjenesterne

13.3.3 vi er forpligtet til at gøre det ved lov (for eksempel hvis levering af tjenesterne er eller bliver ulovlige), eller

13.3.4 du tilbagekalder eller tilbageholder dit samtykke til disse vilkår eller behandlingen af dine persondata i overensstemmelse med meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger og politik om cookies, og som følge heraf er vi ikke længere i stand til at levere tjenesterne til dig.

14. Diverse

14.1 Ingen fraskrivelse af nogen overtrædelser af nogen bestemmelser i disse brugsbetingelser eller af nogen aftale med os vil udgøre en fraskrivelse af nogen tidligere, samtidige eller efterfølgende brud på samme eller andre bestemmelser. Alle fraskrivelser skal være skriftlige. Hvis en kompetent domstol bestemmer, at en del af eller en bestemmelse i disse betingelser eller eventuelle andre aftaler mellem dig og os er ugyldig eller uden retskraft, vil dette ikke have nogen effekt på nogen anden del af eller bestemmelse i disse betingelser eller eventuelle andre aftaler mellem dig og os. Alle fraskrivelser skal være skriftlige.

14.2 Du bekræfter, at du, ved at acceptere disse vilkår, ikke har påberåbt dig nogen erklæring, der fremsættes over for dig, bortset fra dem, der er indeholdt i disse vilkår, og du accepterer, at du, i det omfang det er tilladt ved lov, ikke har noget retsmiddel med hensyn til sådanne yderligere erklæringer. Disse vilkår og Experians fortrolighedspolitik for Identityworks' globale tjenester udgør hele den juridiske aftale mellem dig og os, og regulerer din brug af tjenesterne (undtagen enhver tjeneste, som vi kan yde dig i henhold til en separat skriftlig aftale), og erstatter fuldt ud alle tidligere aftaler mellem dig og os i forhold til tjenesterne. Intet i denne paragraf begrænser eller udelukker vores erstatningsansvar med hensyn til eventuel svigagtig eller uagtsom vildledning, uanset om en sådan er blevet en betingelse i vilkårene (eller som ikke kan udelukkes i henhold til lokal lovgivning, der kan finde anvendelse).

14.3 Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation, men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til disse vilkår. Vi vil underrette dig og indhente dit samtykke, hvis det er påkrævet ved gældende lovgivning, hvis dette sker.

14.4 Disse vilkår regulerer kontrakten mellem dig og os. Ingen anden person har nogen rettigheder til at håndhæve nogen af vilkårene heri.

14.5 Hver af paragrafferne i disse vilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller en relevant myndighed beslutter, at nogen af dem er ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil de resterende paragraffer forblive i fuld kraft og effekt.

15. ÆNDRINGER AF PARAGRAFFERNE 2 TIL 14, DER ER SPECIFIKKE FOR VISSE JURISDIKTIONER

Bemærk venligst, at hvis du er bosiddende (eller i tilfældet Polen opholder dig) i Australien, Canada, Tyskland, Irland, Italien, Polen, Holland, Spanien, Mexico, Brasilien, Malaysia, Sverige, Østrig, Finland og Danmark, har disse vilkår fuld gyldighed og effekt på vores kontrakt med dig, kun med forbehold for de ændringer, der gælder for det land, hvor du reelt bor. De ændringer, der gælder for hvert land, er som følger:

15.1 AUSTRALIEN

15.1.1 Hvis du er bosiddende i Australien, kan du ud over de rettigheder, der er angivet i paragraf 3.3, have de forbrugergarantier, der er angivet i Competition and Consumer Act 2010 (Cth).

15.1.2 Hvis du er bosiddende i Australien, udelukker eller begrænser vi ikke på nogen måde ud over paragraf 6.5 vores ansvar for de rettigheder og retsmidler, der gives til forbrugere i henhold til Konkurrence- og forbrugerloven 2010 (Cth), som ikke kan udelukkes ved lov.

15.2 CANADA

15.2.1 Hvis du er bosiddende i Canada, vil vi i modsætning til paragraf 2.7 underrette dig om ændringer i disse vilkår med hensyn til tjenester, som du allerede er tilmeldt, i medfør af kontrakten mellem os mindst 30 dage før ændringen træder i kraft.

15.2.2 Hvis du er bosiddende i Québec, som Québecs forbrugerbeskyttelseslov gælder for: (i) finder bestemmelserne i paragrafferne 6 og 8 muligvis ikke fuld anvendelse for dig, og (ii) i modsætning til paragraf 11, er disse vilkår underlagt lovgivningen i Québec, og retten i Québec vil have jurisdiktion

15.3 TYSKLAND

15.3.1 Hvis du er bosiddende i Tyskland, finder vores erstatningsansvar for eventuelle og alle skader og formålsløse udgifter i stedet for paragrafferne 6.1 til 6.5 anvendelse og vil være begrænset til følgende:

15.3.1.1 I tilfælde af forsætlige handlinger, ondsindet fortielse af en defekt, grov uagtsomhed, krav baseret på skade på liv, krop eller helbred, og krav i henhold til German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz), vil vores erstatningsansvar udelukkende blive reguleret i overensstemmelse med tysk lovgivning.

15.3.1.2 I tilfælde af simpel uagtsomhed er vi kun ansvarlige, hvis vi overtræder sådanne kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelsen af disse tillader behørig opfyldelse af denne aftale, hvis overtrædelse ville bringe formålet med denne aftale i fare og den overholdelse, som du konstant kan stole på (såkaldte ”kardialforpligtelser” (Kardinalpflichten)). I sådanne tilfælde vil vores erstatningsansvar være begrænset til typiske og forudsigelige skader. I alle andre tilfælde er vi ikke ansvarlige for simpel uagtsomhed.

15.3.2 Hvis du er bosiddende i Tyskland, finder paragraf 8 anvendelse, men omfatter ikke dine overtrædelser af disse vilkår, hvis du ikke er skyld i disse overtrædelser.

15.3.3 Hvis du er bosiddende i Tyskland, er paragraf 9 underlagt enhver tysk lovgivning, der gælder for rettigheder, der ikke kan fraskrives i henhold til tysk lovgivning om ophavsret.

15.3.4 Hvis du er bosat i Tyskland, i modsætning til paragraf 12.1, accepterer og forstår du, at du er ansvarlig for at bevare fortroligheden for ​​adgangskoder forbundet med enhver konto, du bruger til at få adgang til tjenesterne. I overensstemmelse hermed accepterer du, at du vil være eneansvarlig over for os for alle de aktiviteter, der foregår i medfør af din konto, medmindre aktiviteten ikke er din skyld. Såfremt du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din adgangskode eller af din konto, indvilliger du i straks at underrette os straks om dette.

15.3.5 Hvis du er bosiddende i Tyskland, finder paragraf 13.3.1 anvendelse, medmindre misligholdelsen er sådan, at aftalen i henhold til tysk lovgivning ikke kan opsiges.

15.3.6 Hvis du er bosiddende i Tyskland, bedes du være opmærksom på, at vi ikke forpligter os til alternativ tvistbilæggelse, og at vi ikke er forpligtede til at gøre det.

15.4 IRLAND

15.4.1 Hvis du er bosiddende i Irland, har du i modsætning til paragraf 11 ret til at søge erstatning ved de irske domstole.

15.5 ITALIEN

15.5.1 Hvis du er bosiddende i Italien, sender vi dig en e-mail for at bekræfte, at du har indgået en bindende kontrakt med os, og denne e-mail vil indeholde en kopi af disse vilkår.

15.5.2 Hvis du er bosiddende i Italien, accepteres det både af dig og os, i modsætning til paragraf 11, at de italienske domstole vil have suveræn jurisdiktion, forudsat at du også er berettiget til at anlægge sag ved de engelske domstole i henhold til vores aftale, hvis du foretrækker det.

15.5.3 Hvis du er bosiddende i Italien, finder paragraf 13.3.1 ikke anvendelse, og vi kan opsige vores juridiske aftale med dig, hvis du væsentligt har overtrådt en eller flere af bestemmelserne i paragrafferne: 3, 8, 9, 10, 12.

15.5.4 Hvis du er bosiddende i Italien, og ønsker at annullere din kontrakt med os, bedes du sende den italienske annulleringsformular, der er angivet i henhold til disse vilkår, til privacy@csid.com

15.6 POLEN

15.6.1 Hvis du opholder dig i Polen, finder paragraf 6.4 ikke anvendelse, og vi er ansvarlige over for dig for manglende opfyldelse eller misligholdelse af vores forpligtelser i henhold til de generelle vilkår i henhold til retsplejeloven.

15.6.2 Hvis du opholder dig i Polen, udelukker eller begrænser vi, ud over paragraf 6.5, ikke på nogen måde vores ansvar for: (i) skade, der er forsætligt påført af os, eller (ii) de rettigheder og retsmidler, forbrugere har i henhold til retsplejeloven.

15.6.3 Hvis du er hjemmehørende i Polen, har du, i modsætning til paragraf 11, ret til at søge erstatning ved de polske domstole.

15.7 HOLLAND

15.7.1 Hvis du er bosiddende i Holland, kan du i modsætning til paragraf 11, vælge domstolenes jurisdiktion i Holland inden for en periode på 1 måned, efter valget af forum i paragraf 11 er gjort skriftligt gældende. Hvis du ikke vælger denne alternative jurisdiktion i tide, har domstolene i England jurisdiktion.

15.8 SPANIEN

15.8.1 Hvis du er bosiddende i Spanien, er disse vilkår, i modsætning til paragraf 11, underlagt spansk lovgivning. Det betyder, at en kontrakt om brugen af enhver af tjenesterne og enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med den, vil være underlagt spansk lovgivning. Spaniens domstole har enekompetence.

15.9 MEXICO

15.9.1 Hvis du er bosiddende i Mexico, er parterne, ved udførelsen af disse vilkår, forpligtede til til enhver tid at overholde kravene i den mexicanske databeskyttelseslovgivning. Du anerkender og accepterer, at vi vil have adgang til dine oplysninger og eventuelle andre oplysninger, som vi finder nødvendige, og som forbliver underlagt vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og politik om cookies. Du og vi erklærer og garanterer over for hinanden, at du og vi forstår bestemmelserne i den mexicanske databeskyttelseslovgivning og dens bestemmelser samt vilkårene og betingelserne i meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og politik om cookies, og derfor accepterer du og vi at være ansvarlige for og at overholde sådanne bestemmelser, vilkår og betingelser i forbindelse med opfyldelsen af en sådan parts forpligtelser i henhold til disse vilkår. Du anerkender og giver dit samtykke til, at vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og politik om cookies er i fuld overensstemmelse med mexicanske databeskyttelseslove, og at bestemmelserne i meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger og politik om cookies giver os fuld tilladelse til at tilgå dine oplysninger i henhold til de vilkår, der er angivet deri.

15.9.2 Af hensyn til klarhed henviser udtrykket "mexicansk databeskyttelseslovgivning" samlet til (a) Mexicos “Ley FederaldeProtección de Datos Personalesen Posesión delos Particulares”; (b) alle bestemmelser og supplerende normer i forhold til Mexicos “Ley FederaldeProtección de Datos Personalesen Posesión delos Particulares” of Mexico; og (c) alle andre mexicanske databeskyttelselove, -bestemmelser og -normer, der omhandler beskyttelse af persondata.

15.10 BRASILIEN

15.10.1 Hvis du opholder dig i Brasilien, udelukker eller begrænser vi, ud over paragraf 6.5, ikke på nogen måde vores ansvar for de rettigheder og retsmidler, forbrugere har i henhold til Civil Code and Consumer Rights Act 1990.

15.10.2 Hvis du opholder dig i Brasilien, er disse vilkår, i modsætning til paragraf 11, underlagt brasiliansk lovgivning. Dette betyder en kontrakt for brugen af enhver af tjenesterne og enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med den, vil være underlagt brasiliansk lovgivning. Retten i Brasilien vil have enekompetence.

15.10.3 Hvis du opholder dig i Brasilien, kan disse vilkår, i modsætning til paragraf 13, til enhver tid opsiges af enhver af parterne med tredive (30) dages forudgående skriftlig varsel.

15.10.4 Hvis du opholder dig i Brasilien, er parterne, ved at acceptere disse vilkår, forpligtede til til enhver tid at overholde kravene i gældende, brasiliansk lovgivning. Du anerkender og accepterer, at vi vil have adgang til dine oplysninger og eventuelle andre oplysninger, som vi finder nødvendige, som forbliver underlagt vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og politik om cookies, og du kan udøve din ret til adgang, berigtigelse, annullering og/eller indsigelse i overensstemmelse med gældende lovgivning ved at kontakte os via en af metoderne angivet nedenfor:

15.10.5 Brugere af SerasaConsumidors klienter kan kontakte SerasaConsumidors kundeservicecenter på 11 3003-6300 hver dag mellem kl. 8.00 og 20.00.

15.11 MALAYSIA

15.11.1 Hvis du er bosiddende i Malaysia, er parterne ved udførelsen af disse vilkår forpligtede til til enhver tid at overholde kravene i den malaysiske lov om personlig databeskyttelse 2010 (Lov 709) ("Personal Data Protection Act, PDPA"). For at sikre overholdelse af PDPA (som kan revideres fra tid til anden), skal du sikre, at al fortrolig information vedrørende personoplysninger, der leveres til os, er i fuld overensstemmelse med PDPA og ikke resulterer i nogen overtrædelse af eller strid med PDPA. Du anerkender og giver dit samtykke til, at vores Fortrolighedserklæring og cookiepolitik er i fuld overensstemmelse med PDPA, og at bestemmelserne i Fortrolighedserklæringen og cookiepolitikken giver os fuld tilladelse til at tilgå dine oplysninger i henhold til de vilkår, der er angivet deri.

15.11.2 Med henblik på paragraf 15.11, "persondata" er betydningen af denne, hvad der er defineret i PDPA.

15.11.3 15.11.3 Hvis du er bosiddende i Malaysia, er disse vilkår i modsætning til paragraf 11 underlagt lovgivningen i Malaysia. Malaysias højesteret vil have enekompetence.

15.12 SVERIGE

15.12.1 Hvis du er bosiddende i Sverige, gælder paragraf 8, men omfatter ikke dine overtrædelser af disse vilkår, hvis disse overtrædelser er uden skyld.

1.1.1 Hvis du er bosiddende i Sverige, bedes du være opmærksom på, at vi ikke forpligter os til alternativ tvistbilæggelse, og at vi ikke er forpligtede til at gøre det.

15.13 Østrig

15.13.1 Hvis du er bosiddende i Østrig, vil vores ansvar i stedet for paragraf 6.1 til 6.5 for eventuelle og alle skader og formålsløse udgifter være begrænset som følger:

15.13.1.1 I tilfælde af forsætlige handlinger, ondsindet fortielse af en defekt, grov uagtsomhed, krav baseret på skade på liv, krop eller helbred, og krav i henhold til den østrigske produktansvarslov (Produkthaftungsgesetz), vil vores erstatningsansvar udelukkende blive reguleret i overensstemmelse med østrigsk lovgivning og vil ikke være begrænset af denne aftale.

15.13.1.2 I tilfælde af simpel uagtsomhed er vi kun ansvarlige, hvis vi overtræder sådanne kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelsen af disse tillader behørig opfyldelse af denne aftale, hvis overtrædelse vil bringe formålet med denne aftale i fare og den overholdelse, som du konstant kan stole på (såkaldte ”kardialforpligtelser” (Kardinalpflichten)). I sådanne tilfælde vil vores erstatningsansvar udelukkende blive afgjort i overensstemmelse med østrigsk lovgivning og vil ikke være begrænset af denne aftale. I alle andre tilfælde er vi ikke ansvarlige for simpel uagtsomhed.

15.13.1.3 Dine lovbestemte garantirettigheder, som tildelt af østrigsk lovgivning, forbliver ubegrænsede i henhold til denne aftale.

15.13.2 Hvis du er bosiddende i Østrig gælder paragraf 8, men omfatter ikke dine overtrædelser af disse vilkår, hvis disse overtrædelser er uden skyld.

15.13.3 Hvis du er bosiddende i Østrig, er paragraf 9 underlagt eventuel østrigsk lovgivning, der gælder for rettigheder, der ikke kan fraskrives i henhold til østrigsk lovgivning om ophavsret. Desuden gælder, at hvis du er bosiddende i Østrig, vil ingen rettigheder blive overført eller fraskrevet, og vi vil ikke bruge, kopiere eller distribuere feedbacken til andre til noget formål, hvis du udtrykkeligt fortæller os i feedbacken, at du ikke ønsker at overføre/fraskrive nogen rettigheder, og/eller at du ikke ønsker, at vi bruger, kopierer eller distribuerer feedbacken til andre. Hvis du er bosiddende i Østrig, behøver virksomhedens samtykke i henhold til den sidste sætning i § 9desuden ikke at blive givet skriftligt for at være juridisk bindende.

15.13.4 Hvis du er bosiddende i Østrig, finder valget af lovgivning i paragraf 11 anvendelse, men uanset valget af lovgivning, er du også beskyttet af alle de obligatoriske beskyttelsesforanstaltninger (dette omfatter især dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder) i henhold til østrigsk lovgivning.

15.13.5 Hvis du er bosiddende i Østrig, vil de domstole, der er kompetente i henhold til østrigsk lovgivning i modsætning til paragraf 11, være kompetente. Derudover kan du dog indgive krav mod virksomheden i henhold til denne aftale ved de kompetente domstole i England og Wales.

15.13.6 Hvis du er bosiddende i Østrig accepterer og forstår du i modsætning til paragraf 12.1, at du er ansvarlig for at bevare fortroligheden af ​​adgangskoder forbundet med enhver konto, du bruger til at få adgang til tjenesterne. I overensstemmelse hermed accepterer du, at du vil være eneansvarlig over for os for alle de aktiviteter, der foregår i medfør af din konto, medmindre aktiviteten ikke er din skyld. Såfremt du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din adgangskode eller af din konto, indvilliger du i straks at underrette os straks om dette.

15.13.7 Hvis du er bosiddende i Østrig og ønsker at annullere din kontrakt med os, kan du også returnere den østrigske modelannulleringsformular, der er udarbejdet i henhold til disse vilkår, til globalidworks@experian.com. Brugen af denne formular er dog ikke påkrævet, § 13.2. gælder.

15.13.8 Hvis du er bosiddende i Østrig, behøver virksomhedens dispensationer i modsætning til paragraf 14.1, ikke at være skriftlige.

15.13.9 Hvis du er bosiddende i Østrig, finder paragraf 14.3 anvendelse, men vi overfører kun vores forpligtelser i henhold til denne aftale til en tredjepart, hvis du har givet dit samtykke til denne overdragelse.

15.13.10 Hvis du er bosiddende i Østrig, bedes du være opmærksom på, at vi ikke forpligter os til alternativ tvistbilæggelse, og at vi ikke er forpligtede til at gøre det.

15.14 FINLAND

15.14.1 Hvis du er bosiddende i Finland, er disse vilkår i modsætning til paragraf 11 underlagt finsk lovgivning, eksklusive deres valg af lovprincipper. Det betyder, at en kontrakt om brugen af enhver af tjenesterne og enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med den, vil være underlagt spansk lovgivning. Den finske domstol har enekompetence.

15.14.2 Du har ret til at søge erstatning ved de finske domstole. Du har også ret til at indgive et erstatningskrav til det finske Forbrugerklagenævn, (https://www.kuluttajariita.fi/fi/) PO Box 306, FI-00531 Helsinki Finland. Kontakt først Forbrugerrådgivningstjenesten (tlf. +29 505 3050, https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta) for at bringe sagen op ved Forbrugerklagenævnet.

15.15 DANMARK

15.15.1 Hvis du er bosiddende i Danmark, er disse vilkår i modsætning til paragraf 11 desuden underlagt obligatorisk dansk forbrugerlovgivning. Endvidere kan du være berettiget til at hævde, at domstolene i Danmark skal have jurisdiktion i henhold til enhvert gældende valg af forumlovgivning, herunder Retsplejeloven.

Ikrafttrædelsesdato:: 14. december 2020